Přehled aktuálních pracovních nabídek v EU: EuroHPC JU, Eurojust, EIGE, CINEA a EUAA

Evropské agentury EuroHPC JU, Eurojust, EIGE, CINEA a EUAA zveřejnily další pracovní nabídky na řadu zajímavých pracovních pozic. Již tradičně přicházíme s jejich stručným přehledem v textu níže.

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)​

Rozpočtový referent/ka a účetní zpravodaj/ka / finanční ověřovatel

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Lucemburk.

Uzávěrka pro přihlašování: 12. prosince 2023, ve 23:45 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlašují skrz integrovaný systém EU CV online. Více informací o procesu přihlašování naleznete a vstupních kritériích naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: EuroHPC/2023/13

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci (Eurojust)

Vedoucí provozního oddělení

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu této pracovní pozice: Haag, Nizozemsko.

Uzávěrka pro přihlašování: 13. prosince 2023, 23:59 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci o tuto pracovní pozici se přihlásí přes online systém zvaný eRecruitement. Více informací o výběrovém řízení i procesu přihlašování naleznete v oznámení o výběrovém řízení.

Referenční číslo pracovní pozice: 23/EJ/16

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Administrativní asistent/ka

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete na této internetové stránce agentury EIGE.

Místo výkonu pracovní pozice: Vilnius (Litva).

Uzávěrka pro přihlašování: 14. prosince 2023, 13:00 hodin středoevropského letního času.

Přihlašování: Zájemci o tuto pracovní pozici se přihlásí vyplněním oficiálního přihlašovacího formuláře (zde) a jeho včasným zasláním na emailovou adresu „eige.hr@eige.europa.eu„. Přihlašovací formulář musí být vyplněn v anglickém jazyce a v úplnosti. Do emailové zprávy zájemci o stáž uvedou referenční číslo stážistické pozice a svoje jméno a příjmení.

Referenční číslo pracovní pozice: EIGE/2023/CA/09/FG2

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)​

Specialista/ka na emise skleníkových plynů – koordinátor/ka

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete na tomto odkaze.

Místo výkonu pracovní pozice: Brusel

Uzávěrka pro přihlašování: 15. prosince 2023, 12:00 (půlnoc) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí včasným zasláním strukturovaného životopisu (ve formátu Europass) a  motivačního dopisu. Oba dokumenty budou zaslány prostřednictvím internetového nástroje agentury CINEA.

Referenční číslo pracovní pozice: CINEA/2023/TA/AD5/20

Poradce/kyně pro finanční inženýrství

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete na tomto odkaze.

Místo výkonu pracovní pozice: Brusel

Uzávěrka pro přihlašování: 5. ledna 2024, 12:00 (půlnoc) středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí včasným zasláním strukturovaného životopisu (ve formátu Europass) a  motivačního dopisu. Oba dokumenty budou zaslány prostřednictvím internetového nástroje agentury CINEA.

Referenční číslo pracovní pozice: CINEA/2023/CA/FGIV/16

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

Referent/ka pro podporu základních práv

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Valetta 

Uzávěrka pro přihlašování: 5. leden 2024, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Pro platnou přihlášku využijí zájemci online nástroj EUAA (dostupný zde), kde bude vytvořen a aktivován jejich kandidátský účet. Na vstupní stránce je k nalezení i manuál. Přihláška je vyplňována v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: EUAA/2023/CA/003

Sdílet tento příspěvek