Kam za kulturou? Přinášíme tipy na příští týden!

Na příští týden doporučujeme besedu o solární energii v Česku, diskusi o tom, jak se stát diplomatem, seminář o mezinárodní spolupráci a konferenci o alternativních způsobech hlasování. Do 22. prosince se můžete také účastnit výtvarné soutěže „Nejkrásnější trhy v Evropě“. Čtěte dál a dozvíte se více.

Beseda v úterý v Pardubicích: Budoucnost solární energie v ČR

Eurocentrum Pardubice zve všechny zájemce na odborný seminář pro studenty Univerzity Pardubice i širokou veřejnost.

Cílem akce je zvýšit povědomí o současných, nejvíce diskutovaných evropských tématech, a zajistit tak dostatečné znalosti uchazečů o zaměstnání v institucích EU.

Pozvání na akci přijal Ing. Tomáš Horník, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odd. elektroenergetiky.

KDY: 5. prosince 2023 v době od 13:00 do 14:30 hodin

KDE: v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, učebně B5

Výtvarná soutěž "Nejkrásnější vánoční trhy v Evropě"

Eurocentrum Pardubice a Eurocentrum Hradec Králové vyhlašují vánoční výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ, ZUŠ, speciálních ZŠ, víceletých gymnázií a DDM v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Cílem soutěže je nakreslit či vytvořit oblíbené vánoční trhy v jakékoliv zemi EU libovolnou technikou. Soutěž má upozornit na vánoční tradice či zvyky v zemích EU a rozmanitost těchto zemí.

V každé kategorii budou odměněna tři nejzdařilejší díla. Výherci získají tematické deskové hry a bezplatnou prohlídku Strakovy akademie v Praze!

Termín soutěže: 15. 11. 2023 – 22. 12. 2023. Vyhodnocení soutěže a zaslání cen proběhne v týdnu od 1. 1. 2024.

Své práce můžete posílat poštou či osobně donést na adresu Eurocenter.

Více informací o soutěži naleznete zde.

Diskuse ve středu v Praze: Jak se stát diplomatem

© Skautský institut na Staromáku

Uvažuješ o kariéře v diplomacii či institucích EU? Mladí čeští diplomaté Lenka Geidt a Jan Zdrálek Gross ti poví, kudy vedla jejich cesta na Ministerstvo zahraničních věcí a do Bruselu. Dozvíš se, kde nabrat potřebné zkušenosti a co ti v nesmí chybět v životopise. Během diskuze bude prostor i na tvé dotazy.

KDY: 6. prosince od 18:00

KDE: Skautský institut na Staroměstském náměstí, Praha

Seminář v pátek na Vysočině: Mezinárodní spolupráce: rozšiřte si své portfolio příležitostí

Pro ředitele a pedagogy středních škol pořádáme ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina informační seminář o možnostech mezinárodních mobilit se zaměřením na neformální vzdělávání mládeže.
 
Seminář představuje jedinečnou příležitost konzultací se zástupci Domu zahraniční spolupráce a možnost ke sdílení příkladů dobré praxe s pedagogy, kteří mají s programem Erasmus+ bohaté zkušenosti.
 
KDY: pátek 8. prosince 2023 od 9:00 do 12:00 hodin
 
KDE: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 
V případě zájmu se registrujte pod tímto ODKAZEM.

Konference v pátek v Praze: Alternativní způsoby hlasování: příležitosti a hrozby

© Institut pro politiku a společnost

Korespondenční hlasování (postal voting) je pouze jedním z mnoha dostupných alternativních volebních technik, které demokratické země využívají. V současné době kromě osobní účasti ve volbách mohou voliči využít optického snímání volebního hlasu, elektronického hlasování ve volebních místnostech, internetových voleb, hlasování skrze telefon, SMS či dokonce prostřednictvím digitální televize. Česká republika v současné době nepovoluje žádný alternativní způsob hlasování a zavedení korespondenční volby by znamenalo zásadní změnu v rámci exekuce základního politického práva.

Program a možnost registrace naleznete zde.

Sdílet tento příspěvek