Díky dotaci z EU obnoví vědci na jihu Moravy 506 hektarů chráněných mokřadů

Vědci z pracovní skupiny ENVIROP z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity získali dotaci z evropského programu LIFE na obnovu zanikajících chráněných mokřadů na jižní Moravě. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě. Vedoucí týmu Marie Kotasová Adámková doplnila, že celkové náklady na obnovu 506 hektarů mokřadu jsou 4,47 milionu eur, tedy asi 115,4 milionu korun. Dotace pokryje 3,2 milionu eur, v přepočtu tedy 77,9 milionu korun.

„Přítomnost mokřadů v krajině pomáhá zmírnit nepříznivé dopady vysokých teplot, sucha, i přemnožení škůdců. Mokřady zadržují a čistí vodu, ochlazují své okolí, zmírňují následky přívalových srážek nebo naopak sucha, poskytují domov mnoha druhům rostlin a živočichů,“ uvedla Kotasová Adámková.

Mokřady měly v minulosti místo i v tradiční zemědělské krajině jižní Moravy, v průběhu minulého století ale s vytvářením velkých jednolitých lánů polí jejich funkce upadala.

I když jsou v současnosti mokřady často zahrnuté do chráněných území, většina z nich není v dobrém stavu. Přitéká do nich voda velmi bohatá na živiny, což vyhovuje expanzivním a invazním druhům rostlin, kterými pak mokřady nekontrolovaně zarůstají. Postupně se stávají druhově chudou, neprostupnou džunglí a přestávají plnit svou funkci v krajině.

Projekt týmu ENVIROP zahrnuje podrobnou analýzu stavu mokřadů i konkrétní opatření, která pomohou odstranit invazivní rostliny, zlepšit kvalitu vody a obnovit mozaiku různých stanovišť.

„Tento projekt nám umožní ověřit a rozšířit inovativní postupy v ochraně přírody, vytvořit příklady dobré praxe a přenést je na evropskou úroveň. Díky zapojení specialistů z Ústavu botaniky a zoologie bude dopad projektu na biodiverzitu a populace chráněných druhů doložen expertními daty. Z dlouhodobého hlediska projekt zapadá do strategie ústavu propojovat nejnovější vědecké poznatky s praktickou ochranou přírody,“ uvedl Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie.

Zdroj: ČTK

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek