Přehled aktuálních pracovních nabídek v EU: ERA, EUAA, DG COMP, EBA

Práce v unijních agenturách představuje jedinečnou pracovní i osobní zkušenost. Přihlaste se do výběrových řízení agentur Frontex, CINEA, EUAA nebo Evropské komise a zažijte si Evropskou unii na vlastní kůži.

Evropská železniční agentura (ERA)

Administrativní asistenti/ky a logistici/čky v oddělení zdrojů a podpory

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místem výkonu této pracovní pozice je Valenciennes (Francie).

Uzávěrka pro přihlašování je 4. leden 2024 ve 23:59 středoevropského času.

Zájemci o tuto pracovní pozici se přihlásí vyplněním formuláře, který je k dispozici na této webové stránce, a jeho včasným odesláním na emailovou adresu jobs@era.europa.eu. V předmětu emailové zprávy uvedou referenční číslo této pracovní pozice.

Referenční číslo pracovní pozice: ERA/CA/2023/002

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

Learning Design Officer

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Valetta

Uzávěrka pro přihlašování: 5. leden 2024, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Pro platnou přihlášku využijí zájemci online nástroj EUAA (dostupný zde), kde bude vytvořen a aktivován jejich kandidátský účet. Na vstupní stránce je k nalezení i manuál. Přihláška je vyplňována v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: EUAA/2023/TA/019

Asistent/ka pro oblast základních práv

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Valetta

Uzávěrka pro přihlašování: 5. leden 2024, 12:00 (poledne) středoevropského času.

Přihlašování: Pro platnou přihlášku využijí zájemci online nástroj EUAA (dostupný zde), kde bude vytvořen a aktivován jejich kandidátský účet. Na vstupní stránce je k nalezení i manuál. Přihláška je vyplňována v angličtině.

Referenční číslo pracovní pozice: EUAA/2023/TA/018

Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP)

Ekonom/ka v týmu hlavních ekonomů

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrové řízení

Místo výkonu pracovní pozice: Brusel, Belgie

Uzávěrka pro přihlašování: 8. leden 2024, 12:00 (poledne) středoevropského času

Přihlašování: Vyplněné přihlášky spolu s motivačním dopisem a všemi požadovanými doklady musí být zaslány prostřednictvím vyhrazené e-mailové schránky:
COMP-SELECTION2023-TACET-AD5@ec.europa.eu.

Referenční číslo pracovní pozice: COM/TA/COMP/23/AD5

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Asistent/ka pro oblast financí

Informace o náplni práce, požadavcích na uchazeče, kritériích výběru a způsobu přihlašování naleznete v přiloženém oznámení o výběrovém řízení.

Místo výkonu pracovní pozice: Paříž.

Uzávěrka pro přihlašování: 8. leden 2024, 23:59 středoevropského času.

Přihlašování: Zájemci se přihlásí včasným zasláním strukturovaného životopisu (ve formátu Europass), motivačního dopisu a vyplněného formuláře o kritériích způsobilosti na emailovou adresu :
eba-ca-44-2023@eba.europa.eu. V předmětu zprávy uvedou svoje jméno+příjmení a referenční číslo pracovní pozice.

Referenční číslo pracovní pozice: OPER FP CA-44-2023

Sdílet tento příspěvek