Řidičák v mobilu a za volant na zkoušku už od 17 let

Ve dnech 4. a 5. prosince v Bruselu zasedala Rada TTE ve formátu pro dopravu a telekomunikace. Pondělní části zasedání se účastnili unijní ministři dopravy, kteří jednali o zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích, zlepšení prevence pro začínající řidiče a efektivnějším přeshraničním vymáhání dopravních přestupků. Českou republiku na jednání zastupoval ministr dopravy Martin Kupka.

Na pořadu jednání bylo téma zvýšení bezpečnosti silničního provozu a usnadnění volného pohybu, k čemuž má dopomoci čtvrtá reforma právních předpisů týkající se řidičských průkazů. „Dnešní jednání ministrů dopravy z celé unie potvrzuje, že jsme se u nás vydali dobrým směrem. Ve směrnici o řidičských průkazech se schválené české novinky zavádějí i na celoevropské úrovni. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora už od 17 let a řidičák na zkoušku tak už nebudou jen výsadou ČR a několika dalších států, ale stanou se společnou evropskou praxí,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

V rámci tzv. Road Safety Package je rovněž v plánu zavedení opatření ke snížení nebezpečného chování, včetně aktualizace pravidel týkajících se fyzické a duševní způsobilosti. Návrh reformy směrnice také počítá s budoucím zavedením digitálních řidičských průkazů v celé EU. Řidičský průkaz ve fyzické podobě by tak řidiči již nemuseli mít během řízení u sebe, ale byl by dostupný v mobilním telefonu. Dle Kupky by změna měla přijít do praxe ve všech členských státech během pár let, v České republice však bude možné digitální řidičáky využívat již od 1. ledna 2024. Při cestách do zahraničí však budou muset mít čeští řidiči svůj fyzický průkaz nadále u sebe. 

Ministři také přijali obecný přístup k efektivnější přeshraniční výměně informací o dopravních deliktech. Cílem je posílení mechanismů vzájemné pomoci mezi členskými státy, zjednodušení vymáhání pokut za dopravní delikty a usnadnění identifikace dotčených osob. Rozšiřuje se také seznam přestupků, u kterých si orgány budou vyměňovat informace o řidičích či vlastnících vozidel. Jedná se například o nebezpečné předjíždění, jízdu v protisměru, nedodržení bezpečné vzdálenosti či vjezd na železniční přejezd přes zákaz. „Nám se podařilo do tohoto seznamu také prosadit přestupek, kdy řidič ujede od nehody,“ doplnil Kupka.

Předsednictví dále informovalo o stavu projednávání revize nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T), která se věnuje hlavním prvkům celoevropské dopravní infrastruktury a jejímu financování z fondů EU. Evropské finance by měly pomoci například s výstavbou vysokorychlostních tratí, která je pro Českou republiku prioritou. Dle informací českého Ministerstva dopravy vláda nyní dokončila desetiletý investiční plán, v rámci kterého počítá s masivním rozvojem tuzemské dopravní sítě. „Je pro nás klíčové, abychom pro realizaci těchto velkých projektů zajistili dostatečné finanční prostředky včetně spolufinancování v rámci nadcházejícího víceletého finančního rámce EU po roce 2027,“ uvedl Kupka.  

Kromě zlepšení silniční bezpečnosti v EU se Rada věnovala rovněž té námořní, kdy přijala postoj k návrhům týkajícím se státní přístavní inspekce, znečištění způsobeného lodní dopravou a zjednodušení vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy. Diskuze se věnovala také odvětví příležitostné osobní dopravy. Obecný přístup byl přijat k návrhu nařízení o době odpočinku a přestávkách v řízení, který se bude týkat například řidičů zájezdních autobusů. Radě byla rovněž představena zpráva o pokroku v návrhu Komise o maximálních přípustných hmotnostech a rozměrech těžkých nákladních vozidel a přijat byl také obecný přístup k nařízení o započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb (CountEmissions EU), které stanovuje harmonizovaný metodický rámec pro výpočet emisí z dopravních služeb na úrovni EU.

Zdroj: Rada EU, MD ČR, ES PRES

Sdílet tento příspěvek