Rakušan v Bruselu prosazoval přísnější ochranu vnějších hranic EU a efektivnější návratovou politiku

V úterý 5. prosince v Bruselu zasedala Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve formaci ministrů vnitra, kteří diskutovali o současném stavu schengenského prostoru s důrazem na zefektivnění návratové politiky.  Na programu byla dále diskuze o vnější dimenzi migrace a dopadech konfliktů v unijním sousedství na vnitřní bezpečnost EU. Ministři si rovněž vyslechli informaci o pokroku projednávání Paktu o migraci a azylu. Jednání se za Českou republiku účastnil ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministři v dopolední části Rady diskutovali o celkovém stavu schengenského prostoru, přičemž jim byl ze strany Evropské komise prezentován přehled Schengenského barometru+ a nedávno představená doporučení k posílení spolupráce mezi členskými státy. Ministři byli rovněž informováni o aktuálním stavu rozšíření schengenského prostoru o Bulharsko a Rumunsko. Ministři se shodli na tom, že klíč k obnovení plně funkčního Schengenu bez dočasných kontrol na vnitřních hranicích spočívá v silnější ochraně vnějších hranic EU, účinnější návratové politice a koncepčnějším boji proti převaděčům a pašerákům. V obecné rovině dále vyzdvihli význam cílené a oboustranně prospěšné spolupráce se třetími zeměmi.

Unijním ministrům vnitra byla v rámci Rady předložena zpráva o pokroku v projednávání všech legislativních návrhů připravovaného Paktu o azylu a migraci, jehož cílem je reforma společného evropského migračního a azylového systému. Jednalo se pouze o informativní bod bez substantivní diskuze. Ministr vnitra Vít Rakušan znovu prezentoval pozici České republiky, která tkví v jednoznačné podpoře společného evropského řešení, jehož podstatou je lepší ochrana vnějších hranic a urychlení návratů. „Povinné relokace ale nebudeme nikdy akceptovat,“ zdůraznil. Rakušan také opakovaně připomněl české požadavky na podobu společného evropského řešení nelegální migrace.

„Přísná a jasná hraniční procedura, přesně stanovené způsoby solidarity bez povinných kvót i přísnější návratová politika. To jsou pro nás klíčové parametry společného evropského řešení, které skutečně všichni potřebujeme, aby si Evropa dokázala s nelegální migrací účinně poradit.“

Vít Rakušan, ministr vnitra

Ministr Rakušan informoval své unijní protějšky o tom, že Česko ve srovnání s loňským rokem vnímá zhoršující se situaci na většině evropských migračních tras, včetně trasy západobalkánské, a podniká proto nezbytná opatření. O společném postupu za účelem snížení migračního tlaku na konci listopadu jednali v Szegedu ministři vnitra zemí Visegrádské čtyřky společně s Německem a Rakouskem. Ministr Rakušan rovněž jasně odsoudil instrumentalizaci migrace a vyjádřil podporu zasaženým členským státům, aktuálně zejména Finsku.

Jedním z dalších témat Rady byla také problematika vnitřní bezpečnosti, a to s ohledem na aktuální dění na Blízkém východě a na Ukrajině. Rada v této souvislosti zhodnotila nejnovější vývoj strukturovaného dialogu s Ukrajinou, který je zaměřen na zmírnění možných bezpečnostních důsledků ruské agrese a zaměřuje se na bezpečnost hranic, boj proti obchodování se střelnými zbraněmi, převaděčství a obchodování s lidmi.

Zdroj: Rada EU, MV ČR

Sdílet tento příspěvek