Evropská unie chce zlepšit podmínky pro talenty z odvětví výzkumu a inovací

V pátek 8. prosince se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost se zaměřením na výzkum a vesmír. Ministři schválili závěry o dopadu výzkumu a inovací na tvorbu politik a rovněž se zabývali evropským řízením kosmického provozu.

Zástupci unijní sedmadvacítky přijali závěry Rady o posílení úlohy a dopadu výzkumu a inovací v procesu tvorby politik v Evropské unii. V závěrech jsou vyzdviženy tři klíčové aspekty, a to význam výzkumu a inovací pro proces tvorby politik v Unii, význam regionálních výzkumných a inovačních ekosystémů a politický dopad Nástroje pro oživení a odolnost na politiku Unie v oblasti výzkumu a inovací a na Evropský výzkumný prostor. „Kvalitní tvorba politik má zásadní význam pro pokrok v oblasti výzkumu a inovací, ale výzkum a inovace jsou podstatné rovněž pro úspěch regulačního procesu,“ uvedla španělská ministryně pro vědu a inovace Diana Morant Ripoll.

Ministři rovněž dosáhli politické dohody ohledně doporučení Rady týkajících se evropského rámce pro přilákání a udržení talentů v oblasti výzkumu, inovací a podnikání v Evropě. Cílem tohoto doporučení je podpořit výzkumné pracovníky v EU a vytvořit pro ně atraktivnější, otevřenější a udržitelnější evropský trh práce, který bude přitažlivý i pro talenty ze zahraničí. Španělská ministryně doplnila, že je třeba oslovovat talentované výzkumné pracovníky bez ohledu na pohlaví, věk a etnický či socioekonomický původ.

Ministři se následně věnovali zhodnocení tématu výzkumu jako nástroje hospodářské a průmyslové obnovy a odolnosti. „Žijeme v náročné a turbulentní době, s extrémně rychlým vývojem ve výzkumu a technologiích, s ohromným množstvím vědeckých dat, výsledků výzkumu a vývoje, znalostí a informací a potřebujeme vyvinout větší úsilí, abychom tyto znalosti převedli do inovativních produktů, řešení a služeb pro silnější konkurenceschopnost EU a ve prospěch celé společnosti,“ uvedl náměstek ministra školství Jaroslav Miller, který se jednání účastnil za Českou republiku.

Evropská komise informovala o monitorování Evropského výzkumného prostoru 2023 a představila také novou iniciativu týkající se pokročilých materiálů pro vedoucí postavení v průmyslu. Během neformálního oběda ministři rovněž diskutovali podpoře politik pro mládež a genderové rovnosti v odvětví výzkumu a inovací. Debata se zaměřila na téma podpory žen ve vědě a výzkumu, opatření k zamezení genderových předsudků při hodnocení vědeckého výkonu nebo jmenování do vedoucích pozic.

V oblasti vesmíru ministři schválili závěry Rady o řízení kosmického provozu s důrazem na bezpečnost, obranu a udržitelnost. Předsednictví připomnělo, že řízení kosmického provozu patří k hlavním prioritám EU a je součástí Zelené dohody a plánu digitální transformace EU. Následovalo neveřejné zasedání, které se věnovalo tématu budoucnosti kosmické politiky EU v měnícím se světě. Diskuze se mimo jiné věnovala dosažení strategické autonomie v otázce přístupu do kosmu, údržbě evropských kosmických systémů jako jsou Galileo či Copernicus, a v neposlední řadě také ochraně strategických zájmů EU v kosmu v kontextu současné geopolitické situace.

Zdroj: Rada EU, MZV ČR, ES PRES
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek