Shrnutí: 6 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 11. – 14. prosince ve Štrasburku proběhlo pravidelné plenární zasedání Evropského parlamentu. Během uplynulého týdne se poslanci věnovali především digitálnímu prostoru, lidským právům, podpořili otevření přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem a v neposlední řadě udělili Sacharovovu cenu za svobodu a myšlení.

Parlament vyznamenal Jinu Mahsu Amini a íránské ženy

Sacharovova cena za svobodu myšlení byla dne 12. prosince slavnostně udělena zemřelé Mahse Amini, symbolizující odpor proti potlačování práv žen v Íránu, a hnutí Žena život, svoboda.

Dvaadvacetiletá íránská Kurdka Jina Mahsa Amini byla 13. září 2022 v Teheránu zatčena policií za údajné ignorování přísných íránských zákonů o zahalování. O tři dny později zemřela v nemocnici po fyzickém týrání, kterému byla vystavena ve vazbě. Její smrt vyvolala masové protesty vedené ženami po celé zemi. Pod heslem „Žena, život, svoboda“ od její smrti iránské ženy protestují proti pravidlům hidžábu a dalším diskriminačním zákonům.

Europoslanci chtějí omezit návykovost digitálních aplikací

V úterý poslanci vyzvali k vytvoření jasných pravidel pro tvůrce her a provozovatele sociálních médií k omezení návykového charakteru digitálních aplikací lákajících děti a mladistvé k jejich nadměrnému používání. Hlavním předmětem návrhu je omezení tzv. návykových prvků. Těmito prvky lze označit například automatické přehrávání a „nekonečné“ rolování příspěvků, které je typické například pro sociální síť TikTok. Dále europoslanci navrhují spuštění osvětové kampaně, která by měla vypěstovat bezpečnější a zdravější návyky na internetu.

Posílení demokratického rozměru voleb v roce 2024

V rámci plenárního zasedání se europoslanci rovněž zabývali organizací voleb v roce 2024. Parlament požaduje závaznou dohodu s Evropskou radou o volbě předsedy či předsedkyně Evropské komise a dalších povolebních postupech. Parlament rovněž vyzývá Radu, aby urychleně přijala nový evropský volební akt a nová pravidla pro evropské politické strany a nadace. Tato pravidla by měla být uplatňována již pro volební kampaň v roce 2024. Vnitrostátní a evropské politické strany by svou kampaň měly vést tak, aby odrážela hodnoty Evropské unie a zdůrazňovala evropský rozměr voleb.

Přístupové rozhovory s Ukrajinou, Moldavskem a Bosnou a Hercegovinou

Poslanci vyjádřili svojí podporu a urgovali Evropskou radu, aby na svém zasedání ve dnech 14. a 15. prosince rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Dne 14. prosince Evropská rada přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem skutečně otevřela. Oznámil to předseda Evropské rady Charles Michel na sociální síti X.

Více v článku zde.

Porušování lidských práv v Bělorusku, Tanzanii a Tibetu

Evropský parlament ve čtvrtek přijal tři usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, Tanzanii a Tibetu.

Parlament požaduje okamžité propuštění Mikalaje Statkeviče a všech 1500 politických vězňů v Bělorusku. Bývalý kandidát na prezidenta a laureát Sacharovovy ceny za rok 2020 Statkevič si odpykává čtrnáctiletý trest na základě politicky motivovaných obvinění, přičemž jeho zdravotní stav se zhoršuje v důsledku držení v samovazbě. Poslanci dále pomocí společného prohlášení vyzvali tanzanskou vládu, aby okamžitě zastavila probíhající násilné vystěhovávání masajských komunit v okrese Ngorongoro. V neposlední řadě Parlament důrazně odsoudil represivní politiku uplatňovanou v celé Číně, zejména systém internátních škol v Tibetu, který usiluje o odstranění odlišných jazykových, kulturních a náboženských tradic Tibeťanů a dalších menšin, jako jsou Ujgurové.

Rodičovství určené v jednom členském státě by mělo být automaticky uznáváno v celé EU

Poslanci ve čtvrtek podpořil návrh právního předpisu, který má zajistit, aby ostatní členské státy uznaly rodičovství určené jedním členským státem. Pokud návrh projde legislativním procesem, rodičovství bude v celé EU uznáváno bez ohledu na to, jak bylo dítě počato, jak se narodilo nebo jaký typ rodiny má. Poslanci rovněž podpořili zavedení evropského osvědčení o rodičovství, jehož cílem je snížit byrokracii a usnadnit uznávání rodičovství v EU. Nenahradilo by sice vnitrostátní doklady, ale bylo by možné jej použít namísto nich. Osvědčení by bylo přístupné ve všech jazycích EU a v elektronické podobě.

„Žádné dítě by nemělo být diskriminováno kvůli tomu, do jaké rodiny patří nebo jak se narodilo. V současné době mohou děti při vstupu do jiného členského státu z právního hlediska přijít o své rodiče. To je nepřijatelné. Tímto hlasováním se přiblížíme k cíli zajistit, že pokud jste rodičem v jednom členském státě, jste rodičem ve všech členských státech.“ uvedla zpravodajka návrhu Maria-Manuel Leitão-Marques.

Zdroj: Evropský parlament, ČTK

Sdílet tento příspěvek