Ohlédnutí za podzimními akcemi Eurocentra České Budějovice

Během podzimních měsíců jsme se v Eurocentru věnovali především přednáškové činnosti na základních a středních školách v Jihočeském kraji. Nezapomínáme ale ani na zástupce široké a odborné veřejnosti, pro které bylo během podzimních měsíců připraveno několik akcí.

Přednášky Eurocentra České Budějovice jsou velmi oblíbené. Školní rok jsme zahájili řadou workshopů na téma Evropského dne jazyků. Průběžně pak jezdíme na základní i střední školy v celém Jihočeském kraji s přednáškami o Evropě a Evropské unii. Přehled nabízených témat naleznete na našich webových stránkách v sekci Přednášky o EU. Délku přednášky i téma lze po dohodě s vyučujícím upravit tak, aby vyhovovala potřebám výuky.

V říjnu jsme se spolu s EUROPE DIRECT České Budějovice zúčastnili veletrhu Erasmus Days, kde jsme informovali především o možnostech výjezdů do zahraničí (Evropský sbor solidarity, Výměny mládeže atd.) a prezentovali jsme možnosti práce v institucích Evropské unie. V rámci workshopu o zahraničních výjezdech pak koordinátorka Eurocentra sdílela své osobní zkušenosti se stáží v Evropské komisi.

Spolu s EUTIS, o.p.s. jsme zorganizovali regionální kolo oblíbené simulace jednání institucí EU „Rozhoduj o Evropě“. Věříme, že účastníci si odnesli zajímavé zážitky, a děkujeme jim za velmi aktivní účast.

V říjnu a listopadu proběhly dále 2 akce ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií v ČB. Nejprve to byla mezinárodní konference „Udržitelný rozvoj XIV: Evropa a ČR v časech krize“, následně pak mezinárodní workshop „Vývoj a perspektivy moderních technologií ve vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva“, který se uskutečnil v rámci Týdne pro Digitální Česko.

V listopadu jsme byli spolu s kolegy z EUROPE DIRECT České Budějovice také na veletrhu Vzdělání a řemeslo, kde jsme zodpověděli stovky dotazů ohledně možností výjezdů do zahraničí a informovali jsme především o Výměnách mládeže, aktivitách v rámci Evropského sboru solidarity a možnostech stáží a práce v institucích EU i v EU obecně.

Nesmíme zapomenout také na prohlídky projektů financovaných z fondů EU – tzv. Putování po projektech. V listopadu jsme navštívili Potravinovou banku Jihočeského kraje, v prosinci pak Wortnerův dům.

Prosinec se již nese v duchu vánočním – školy mají zájem především o přednášky, které představují vánoční zvyky a tradice v zemích EU. A spolu s Eurocentrem Plzeň a EUROPE DIRECT České Budějovice jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a studenty nižších ročníků SŠ „Kapr ve vánoční Evropě“. Těšíme se na zaslaná díla a v lednu vás budeme informovat o vítězích.

Sdílet tento příspěvek