Shrnutí: 6 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 15. – 18. ledna ve Štrasburku proběhlo pravidelné plenární zasedání Evropského parlamentu. Během uplynulého týdne se poslanci mimo jiné věnovali belgickému předsednictví v Radě, diskutovali nad oslabováním demokracie a právního státu v Maďarsku či schválili důležité právní předpisy týkající se greenwashigu.

Volba nového místopředsedy Evropského parlamentu

Na základě jednacího řádu Parlamentu byl zvolen jeho nový místopředseda. Německý poslanec Jan-Christoph Oetjen se tak stal jedenáctým místopředsedou Parlamentu. Jeho předchůdkyně Nicole Beer opustila svůj mandát v Evropském parlamentu kvůli nové pozici viceprezidentky Evropské investiční banky.

Rozprava europoslanců s premiérem De Croo na téma belgického předsednictví v Radě

Poslanci v úterý jednali s belgickým premiérem Alexandrem De Croo o programu šestiměsíčního předsednictví Belgie v Radě, které začalo 1. ledna letošního roku.

„Rok 2024 bude klíčovým rokem, během kterého budou naše demokracie a svobody podrobeny zkoušce,“ řekl Alexander De Croo s odkazem na evropské, ale i americké prezidentské volby: „Pokud nám rok 2024 opět přinese ‚Ameriku na prvním místě‘, bude to více než kdy jindy ‚Evropa na vlastní pěst'“. Belgický premiér vyzval poslance Evropského parlamentu k zachování solidarity s Ukrajinou a pokračující vojenské podpoře.

Alexander De Croo rovněž vyzval k otevření evropských kapitálových trhů, aby došlo k větší podpoře inovací, a k vytvoření průmyslové dohody vedle zelené dohody.

Po proslovu belgického premiéra následovala otevřená rozprava s řečníky politických skupin.

Parlament odsoudil „systematické" úsilí maďarské vlády podkopávat základní hodnoty EU

Prostřednictvím usnesení vyjádřili europoslanci hluboké znepokojení nad dalším oslabováním demokracie, stavu právního státu a základních práv v Maďarsku, zejména prostřednictvím nedávno balíčku „na ochranu státní suverenity“, který je srovnáván s nechvalně známým ruským zákonem o zahraničních agentech.

Podle schváleného usnesení by mělo Maďarsko přestat dostávat finanční prostředky z Evropské unie, dokud jasně prokáže, že účinně řeší nedostatky v oblasti právního státu a lidských práv.

Snížení emisí fluorovaných plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu

Poslanci schválili předběžnou dohodu s Radou o dalším snižování emisí fluorovaných plynů. Nový zákon stanovuje, že do roku 2050 by měly být částečně fluorované uhlovodíky zcela vyřazeny. Dále zahrnuje plán na postupné snižování kvót na tyto látky od roku 2024 do roku 2049. Tento právní předpis také zakazuje uvádět na trh výrobky s fluorovanými plyny a navrhuje konkrétní termíny pro postupné ukončení používání těchto plynů v oblastech, kde je technicky a ekonomicky možný přechod na alternativy, jako jsou chladící zařízení, klimatizace a tepelná čerpadla.

Parlament je připraven jednat o plošném průkazu osob se zdravotním postižením

Parlament schválil mandát pro vyjednávání s Radou ohledně plošného průkazu a parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Mandát stanoví časové rámce pro vydávání a obnovování průkazů. Parlament rovněž zavádí možnost žádosti o digitální verzi parkovacího průkazu, která by měla být k dispozici do 15 dnů.

Poslanci navrhují, aby oba průkazy byly dostupné ve fyzické i digitální podobě zdarma. Chtějí zajistit, že pravidla a podmínky pro žádost o kartu budou dostupné v přístupných formátech, včetně národních a mezinárodních znakových jazyků a Braillova písma, a ve srozumitelném jazyce.

S ohledem na přístup k dávkám a sociální pomoci pro ty, kteří pracují nebo studují v jiném členském státě, poslanci provedli změny tak, aby dočasně chránili držitele evropského průkazu zdravotně postiženého, kteří se stěhují do jiného členského státu za prací nebo studiem, dokud nebude jejich status formálně uznán. To se týká i těch, kteří cestují v rámci programu mobility EU, jako je Erasmus+.

Poslanci schválili zákaz greenwashingu a klamavých informací o výrobcích

Parlament definitivně schválil směrnici, která zlepšuje označování produktů a výrobků a zakazuje klamavá tvrzení o jejich ekologických

Směrnice se zaměřuje na ochranu spotřebitelů před klamavými marketingovými praktikami a soustředí se na poskytnutí lepších informací pro informovanější nákupy. Směrnice zároveň zakazuje některé problematické marketingové metody, včetně tzv. „lakování nazeleno“ (neboli greenwashingu).

Nový právní předpis zakazuje používání obecných environmentálních označení, jako jsou „ekologicky šetrný“, „přírodní“, „biologicky rozložitelný“, „klimaticky neutrální“ nebo „eko“, na produktech a výrobcích, pokud nejsou tyto tvrzení adekvátně doložena. Cílem je zajistit, že etikety budou jasnější a důvěryhodnější.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek