Tvoříme Evropu s Terezou Kůnovou: „Čechů je v institucích EU pořád málo. Mají tak větší šanci.“

Zajímá tě, jak se dostat do institucí EU, jaké jsou šance českých uchazečů nebo kdo a jak může pomoci zájemcům z Česka ve výběrovém řízení uspět? Poslechni si epizodu podcastu „Tvoříme Evropu“ s Terezou Kůnovou, vedoucí Oddělení institucionální podpory na Úřadu vlády.


Důležitou agendou Vašeho Oddělení je implementace Strategie podpory Čechů v institucích EU. Jaké jsou cíle této strategie a jak je naplňujete?  

Hlavní cíle jsou v podstatě šířit povědomí o kariérních možnostech v evropských institucích. Zároveň máme také dílčí cíl, a to je zvyšování kvalifikace české státní správy, neboť i v rámci této agendy vysíláme zaměstnance české státní správy do institucí na dočasná vyslání. Avšak v podstatě je to zaměřeno na celkovou veřejnost – tedy šířit povědomí, že vůbec v institucích jsou nějaké kariérní příležitosti, které nejsou malé. 

Zvyšuje se to povědomí a zájem Čechů a Češek o kariéru v evropských institucích? 

Řekla bych, že ano. Určitě je to však stále ještě dlouhodobá práce. Ač teda ta agenda vznikla už v roce 2015, tak prošla určitým vývojem. V některých dílčích částech jsme se výrazně posunuli, a to je třeba vysílání těch českých státních zaměstnanců. Ale určitě je ještě dlouhá cesta před námi, abychom narovnali své zastoupení v evropských institucích, což je také důvod, proč ta agenda vznikla, protože Česká republika je podzastoupená v evropských institucích. Tudíž je pořád na čem pracovat, ale myslím si, že už jsme se posunuli alespoň v těch dílčích částech.  

To, že je Česká republika podzastoupená, znamená, že mají Češi i třeba větší šanci se dostat na některé pozice, nebo to nemá žádný vliv? 

V podstatě ano, protože i v poslední době je ze strany Evropské komise více brán zřetel na zastoupení členských států v evropských institucích, což je samozřejmě dobře, protože samotný ten členský stát toho mnoho nezmůže. Musí existovat také podpora z těch konkrétních institucí a Evropská komise je v tomto největší zaměstnavatel, takže v tom hraje výraznou roli. Je ale třeba říct, že nejsme jediní. Těch podzastoupených států včetně nás je již 15, což je opravdu hodně, když vezmete v potaz, že celkem máme 27 členských států. Takže je to více jak polovina, což znamená, že se jedná o systémový problém. Nicméně, ta šance je určitě větší. 

Když se zaměříme na určité pracovní pozice nebo stáže, můžeme začít třeba stážemi, protože předpokládám, že se brzo budou otevírat v novém roce některá výběrová řízení. Tak jaké stáže byste doporučila v evropských institucích?  

To je dobrá otázka, protože co nevidět budou otevřeny stáže Blue Book, což jsou stáže v Evropské komisi. Zároveň se otevřou stáže Schuman v Evropském parlamentu. Tyto stáže jsou otevřeny pro veřejnost České republiky a také v rámci všech členských států. Můžete se dostat do zajímavého pracovního prostředí. Stáže jsou placené a probíhají dvakrát ročně v takových dvou pětiměsíčních cyklech. Takže vždy jsou otevřeny tak, aby začaly buď v březnu anebo v říjnu a trvají 5 měsíců od té doby. Stáže Blue Book budou vyhlašovány v polovině února a je tam měsíc na přihlašování a dodání veškerých dokumentů a náležitostí.

Sdílet tento příspěvek