20 let členství v EU v grafech a číslech: Dopady členství v EU na českou ekonomiku a společnost

V letošním roce si připomínáme 20. výročí členství Česka v Evropské unii. V EU tak vyrostla již celá jedna generace českých občanů. Tento moment je vhodnou příležitostí ohlédnout se a zhodnotit, co nám členství v EU přineslo, ať už v životní úrovni, kvalitě života nebo soudržnosti společnosti.

Cílem této brožury není poskytnout komplexní výklad přínosů a nákladů členství Česka v EU, nýbrž ilustrovat vývoj české ekonomiky a společnosti na vybraných ukazatelích v celé šíři oblastí od ekonomické konvergence přes trh práce a sociální oblast až po kvalitu životního prostředí. Ačkoli ne ve všech oblastech se daří využít všechny příležitosti, které členství v EU Česku nabízí, celkově lze konstatovat, že původní očekávání spojená se vstupem do EU se naplnila: členství v EU bylo klíčovým faktorem na cestě Česka k životní úrovni západní Evropy.

Česká verze brožury

Anglická verze brožury

Sdílet tento příspěvek