V Bruselu probíhá ministerská schůzka EU-ASEAN

Dnes, 2. února 2024, v Bruselu probíhá 24. zasedání ministrů EU a ASEAN, které má za cíl posílit partnerství mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Toto setkání, spolupředsedané Josepem Borrellem a filipínským ministrem zahraničních věcí Enriquem Manalem, symbolizuje závazek těchto globálních lídrů k větší regionální integraci a dodržování mezinárodního práva.

EU a ASEAN dlouhodobě spolupracují na řešení globálních výzev a podporují sdílené hodnoty. Probíhající ministerské setkání je důkazem jejich strategického partnerství, které zahrnuje řadu oblastí, včetně obchodu, udržitelnosti a bezpečnosti.

Posun v klíčových oblastech spolupráce

Ministři se během jednání budou zabývat klíčovými oblastmi spolupráce. Diskuze se zaměří na především na zelené iniciativy, digitální transformaci a zřizování bezpečných dodavatelských řetězců. Oba regiony si jsou vědomy důležitosti udržitelných praktik a cílem je podporovat ekonomický růst s minimálním dopadem na životní prostředí. Tento závazek souzní s globálními snahami o boj s klimatickými změnami a podporu zelenější budoucnosti.

Strategie Global Gateway

Jedním z klíčových bodů programu bude aktualizace strategie Global Gateway, která byla přislíbena během předchozího EU-ASEAN summitu v prosinci 2022. V loňském roce EU slíbila 10 miliard eur na projekty v oblasti ASEAN s cílem zlepšit infrastrukturu a obchodní trasy. Ministři provedou revizi pokroku a projednají další kroky k zajištění úspěšné implementace tohoto ambiciózního projektu.

Hodnocení bezpečnostního vývoje

Kromě ekonomické spolupráce se ministři budou věnovat regionálním a globálním bezpečnostním vývojům. S geopolitickými výzvami a se měnícími hrozbami je sdílený závazek k stabilitě a míru nezbytný. Setkání poskytne platformu k posouzení současného bezpečnostního prostředí a k vytváření strategií pro efektivní řešení nových problémů.

Implementace rozhodnutí z předchozího summitu

Ministři rovněž zhodnotí implementaci rozhodnutí přijatých během předchozího EU-ASEAN summitu před rokem. Tato analýza poskytne náhledy do úspěchů a výzev při převádění závazků do praxe. Revize je klíčová pro podporu odpovědnosti a zajistí, že obě strany zůstanou oddány dohodnutým iniciativám.

Budoucí kroky a Indo-pacifické ministerské fórum

Ministři dále projednají a dohodnou se na budoucích krocích k prohloubení partnerství EU-ASEAN. Navážou na předchozí úspěchy a vytyčí směr pro pokračující spolupráci, inovace a vzájemný růst. Jako součást širší angažovanosti byli pozváni ministři zahraničí ASEAN k účasti na 3. Indo-pacifickém ministerském fóru.

Zdroj: Rada EU, EU-ASEAN

Sdílet tento příspěvek