Česko se staví proti návrhu evropských směrnic ohledně zdanění firem

Česko je proti návrhu evropských směrnic, které se týkají úpravy zdanění firem. Pokládá to za zásah do daňové suverenity členských zemí EU. Vládu v negativním postoji nedávno podpořil i Senát, podle něhož je účelnost návrhů sporná, znamenala by zvýšené administrativní náklady pro stát a podnikům by deklarované úspory výdajů nepřinesla, zjistila ČTK.

Evropská komise loni v září navrhla ve snaze usnadnit přeshraniční expanzi malých a středních podniků s maximálně 250 zaměstnanci v rámci EU, aby tyto firmy mohly podávat daňové přiznání a platit daň pouze ve státě, kde mají své ústředí. Daňová pravidla země, kde firma sídlí, by se pak použila pro výpočet daní z činností podniku po celé EU. Daň by se tak vybrala pouze ve státě zřizovatele a následně by se přerozdělila podobně, jako je tomu daně z přidané hodnoty. Podle vlády návrh zasahuje do daňové suverenity států, neboť stanoví, že daňový základ pro provozovnu v jednom státě by se určoval podle zákonů jiného státu.

Navržený systém by podle kritiků nepřinesl významnější úspory nákladů pro malé a střední podniky, neboť jejich provozovny by nadále musely plnit v souvislosti s daní z příjmu povinnosti podle práva státu, v němž jsou umístěny. Senát s ohledem na daňovou pravomoc členských států označil za problematické a potenciálně zneužitelné, aby byl základ daně z příjmů u provozovny stanovován podle práva jiného členského státu.

Podobně u vlády a Senátu narazil návrh Evropské komise, která chce zjednodušit daňové procesy pro velké podniky v EU zavedením jednotných pravidel pro výpočet daní. Povinný by měl být pro podniky s ročním obratem nad 750 milionů eur (zhruba 18,75 miliardy korun). Podle vlády je z návrhu vhodné podpořit pouze společný způsob určování ceny odpisovaného majetku nebo použití mezinárodních účetních standardů.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek