Shrnutí: 5 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 5. – 8. února ve Štrasburku proběhlo pravidelné plenární zasedání Evropského parlamentu. Během uplynulého týdne se poslanci mimo jiné věnovali uplynulým evropským summitům, zpřísnění v oblasti bezohledné jízdy či expozici pracovníků škodlivým látkám na pracovišti.

Poslanci Evropského parlamentu zhodnotili poslední summity EU

Členové Evropského parlamentu diskutovali o výsledcích mimořádného zasedání Evropské rady dne 1. února. zasedání se v tento den zúčastili i Charles Michel a Ursula von der Leyen, kteří v první řadě na plénu potvrdili podporu EU Ukrajině. Také připomněli závazek EU posílit obranu Ukrajiny a význam finanční pomoci pro bezpečnost a stabilitu EU. Prezident Michel dále uvedl, že je rovněž důležité řešit konflikty na Středním východě a dodržovat mezinárodní právo.

Předsedkyně komise von der Leyeno podpořila Michelova slova a zdůraznila €50 miliardový balíček pomoci pro Ukrajinu jako důkaz podpory EU.  Von der Leyen během svého proslovu řešila i obavy evropských zemědělců a v tomto kontextu slíbila spravedlivé odškodnění všem zúčastněným. Kromě toho oznámila plány Komise na stažení návrhu týkající se snížení používání pesticidů.

Evropský parlament chce zasáhnout proti bezohledné jízdě

Závažné dopravní přestupky, jako je překročení rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu, by měly vést k zákazu řízení v celé EU, uvedli v úterý poslanci Evropského parlamentu.
V současné době platí, že pokud řidič přijde o řidičský průkaz v důsledku dopravního přestupku v jiné zemi EU, než je země, která mu řidičský průkaz vydala, ve většině případů se sankce uplatní pouze v zemi, kde byl přestupek spáchán, a ve zbytku EU neznamená žádné omezení.

Aby se zajistilo, že pozastavení, omezení nebo odebrání řidičského průkazu nerezidentovi bude uplatňováno ve všech zemích EU, vyžadují nová pravidla, aby toto rozhodnutí bylo předáno zemi EU, která řidičský průkaz vydala.

Nová pravidla pro omezení expozice škodlivým látkám na pracovišti

Ve středu Parlament přijal nové limitní hodnoty expozice olovu a diisokyanátům. V EU je  olovu každoročně vystaveno přibližně 50 000 až 150 000 pracovníků a diisokyanátům 4,2 milionu pracovníků. 

Obě látky se hojně používají k renovaci budov a k výrobě baterií, větrných turbín a k zapalování elektromobilů. Omezením expozice těmto chemickým látkám chrání EU pracovníky, kteří pracují v oblasti ekologického přechodu.

Expozice olovu může ovlivnit plodnost žen i mužů. Může také poškodit nervový systém, ledviny a způsobit vysoký krevní tlak. Evropská komise bude muset do pěti let tyto limity revidovat, aby lépe chránila pracovnice v plodném věku, a to s ohledem na nejnovější vědecké údaje.

Dle europoslanců Srbsko nesplnilo své závazky týkající se svobodných a spravedlivých voleb

Poslanci Evropského parlamentu tvrdí, že volby v Srbsku dne 17. prosince 2023 nebyly spravedlivé. Žádají nezávislé vyšetřování možných nepravidelností. Tvrdí, že současní politici zneužívají instituce a média k získání nečestné výhody, což neodpovídá standardům EU pro zemi kandidující na členství.

V usnesení přijatém v čtvrtek s velkou většinou hlasů parlamentu se uvádí, že i když volby proběhly bez problémů, bylo zaznamenáno mnoho nedostatků, jako například nedostatečné bezpečnostní opatření, přeplněné volební místnosti a porušení tajnosti hlasování. Poslanci zdůrazňují, že správné fungování demokratických institucí je důležité pro přistoupení Srbska k EU, a žádají nezávislé vyšetřování nepravidelností mezinárodními experty, zejména ve volbách v Bělehradě.

Porušování lidských práv v Bělorusku, Íránu a Nigérii

Evropský parlament ve čtvrtek přijal tři usnesení o otázkách lidských práv v Bělorusku, Íránu a Nigérii.

Poslanci důrazně odsuzují nedávnou vlnu masového zatýkání v Bělorusku a vyzývají Lukašenkův režim, aby ukončil represe. Parlament dále vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění a odškodnění více než 1 400 politických vězňů.

Parlament dále znovu zopakoval svou trvalou podporu hnutí „Žena, život, svoboda“ v Íránu a důrazně odsoudil popravy pokojných demonstrantů.

V neposlední řadě Parlament důrazně odsoudil útok ozbrojenců na více než 160 vesnic v nigerijském státě Plateau, při němž v období od 23. do 25. prosince 2023 zahynulo více než 335 lidí.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek