Jak na ekologii a udržitelnost? Tuto a další otázky zodpověděl workshop pro studenty v Hradci Králové

V úterý 6. 2. 2024 proběhl ekologický workshop, který si pro studenty SPŠ, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové připravil tým mydlárny U Dvou koček.

Ekologický workshop proběhl za přispění Eurocenter Hradec Králové a Pardubice, jež jsou současně partnery evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Tato síť dnes působí ve 36 zemích Evropské unie a jejím cílem je poskytovat informace o možnostech cestování, studia, práce, stáží a dobrovolnictví nejen v zemích EU. Prostřednictvím organizací, které jsou partnery a informačními místy sítě, pak dochází k organizování různých typů aktivit, přednášek, soutěží, seminářů, workshopů či festivalů zaměřených na mladé lidi ve věku 13 – 30 let.

Nedílnou součástí propagace sítě Eurodesk jsou kampaně Time To Move či Evropský týden mládeže, motivující mladé lidi k vystoupení z vlastní komfortní zóny a k využití různých typů evropských mobilit. Může se tak jednat o tzv. Erasmus+ výměny mládeže, mezinárodní dobrovolnictví s programem Evropský sbor solidarity, program DiscoverEU pro 18-ti leté či stáže a práce v EU institucích. Mladí lidé se však mohou zapojit také tím, že vymyslí vlastní projekt s celoevropským přesahem, jehož cílem je někomu pomoci či něco změnit v bezprostředním okolí, v němž žijí.

Možnost zapojení do tzv. solidárních projektů je rovněž tématem výše zmíněného workshopu JAK NA SOLIDÁRNÍ PROJEKTY S MYDLÁRNOU U DVOU KOČEK, jenž se konal přímo ve výrobně mýdel a přírodních kosmetických výrobků v centru Hradce Králové.

V úvodu došlo k prezentaci tradičního a osvědčeného postupu výroby různých druhů mýdel, následované seznámením všech přítomných s činností mydlárny a vzniku myšlenky zahájení tohoto podnikatelského záměru, který úspěšně existuje již 14 let!

Následně došlo k samotnému workshopu v podobě zdobení mýdel a tvorby závěsu z mýdlových hoblin. Díla studentů byla velmi zdařilá, zhotovené produkty tak mohou posloužit například jako dárek k blížícímu se svátku sv. Valentýna.

Druhá část setkání se studenty již proběhne v budově školy v termínu 7. března, kde budou představeny solidární projekty a projektová logika formou přednášky koordinátorek Eurocentra Hradec Králové a Pardubice. Závěrem dojde ke grafické tvorbě vlastních, nejen ekologicky zaměřených nápadů a projektů ze strany studentů, jejich prezentaci a hlasování o nejzdařilejší nápad. Nejen ten totiž může být podpořen grantem z programu Evropský sbor solidarity, administrovaným Domem zahraniční spolupráce při MŠMT. Vítězný tým si odnese drobné cestovatelské odměny Eurocenter a sítě EURODESK.

Akci pořádá Eurocentrum Pardubice a Eurocentrum Hradec Králové jako partneři sítě Eurodesk ČR ve spolupráci s mydlárnou U Dvou koček s.r.o. a SPŠ, SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové.

Sdílet tento příspěvek