Evropská unie směřuje k ambiciózním klimatickým cílům do roku 2040

Evropská unie pevně usiluje o postavení globálního lídra v boji proti změně klimatu a o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Nedávné prohlášení Evropské komise představuje cíle, kterých je třeba do roku 2040 dosáhnout, aby byl tento ambiciózní závazek splněn. Klíčové body tohoto prohlášení jsou součástí širšího úsilí o budování udržitelné, spravedlivé a prosperující společnosti.

Hlavním cílem prohlášením je redukce emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 a to ve srovnání s rokem 1990. Tento cíl je nezbytný pro dodržení závazků Pařížské dohody a dosažení dlouhodobé klimatické neutrality a je v souladu s doporučením Evropského vědeckého poradního výboru pro změnu klimatu (ESABCC) a závazky vyplývajícími z Pařížské dohody. Implementace tohoto cíle vyžaduje zásadní opatření v energetickém sektoru, dopravě, průmyslu a dalších odvětvích. Je to rozhodující krok směrem k udržitelnější společnost a ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Splněním tohoto kritéria by EU posílila své postavení jako globálního lídra v boji proti změně klimatu.

„Evropa chce být do roku 2050 klimaticky neutrální. Doporučujeme proto snížit emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040. V rozsáhlém politickém dialogu se zúčastněnými stranami a občany budeme diskutovat o nejlepších způsobech a řešeních, jak toho dosáhnout.“ uvedla na sociální síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Důležitým prvkem je v tomto směru primárně dekarbonizace energetiky, která se však neobejde bez rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jaderné energie a malých modulárních reaktorů, stejně jako implementaci technologií na ukládání uhlíku. Tento proces bude dle Komise klíčový pro zajištění udržitelného a bezpečného dodávání energie i pro podporu inovací v energetickém sektoru. Kromě toho je důležité zdůraznit roli i oběhového hospodářství a dekarbonizace dopravy.

Evropská komise ve svém sdělení dále upozorňuje na rostoucí konkurenci ze strany Číny a USA v oblasti zelených technologií a v tomto ohledu zdůrazňuje potřebu zajištění konkurenceschopnosti EU. Dekarbonizace energetiky se stává klíčovým předpokladem pro dosažení stanovených cílů klimatické neutrality.Komise se také zaměřuje na implementaci Akčního plánu pro oběhové hospodářství a dekarbonizaci dopravy, stejně jako na roli zemědělství v zachycování a ukládání uhlíku. Plánuje vést strategický dialog s průmyslem a zemědělským sektorem pro období po roce 2030 s cílem posílit udržitelnost a snížit emise.

Zdroj: Evropská komise, Unsplash

Sdílet tento příspěvek