Mladí rozhodovali o Evropě v Olomouci

Modelové zasedání institucí EU představuje nejvyšší vrchol projektu Rozhoduj o Evropě pro studenty středních škol, kteří se účastní regionálních seminářů. Letošní zasedání proběhlo od 9. do 11. února 2024 v Horce nad Moravou, v centru ekologických aktivit Sluňákov. Na programu byly zajímavé diskuse a aktivity o umělé inteligenci a angažovanosti mladých lidí v politice. Eurocentra Úřadu vlády ČR jsou dlouholetým a hrdým partnerem projektu.

Stěžejním tématem letošní simulace byl Akt o umělé inteligenci, klíčové nařízení, které projednávalo 26 účastníků a účastnic z celé České republiky. Cílem bylo vyzkoušet si jednání Rady EU a Evropského parlamentu, kde účastníci získali praktický vhled do rozhodovacího procesu na evropské úrovni. Modelové zasedání je nejen simulací politické reality, ale i příležitostí pro mladé lidi z různých koutů Česka získat cenné dovednosti rozhodování a aktivní účasti v evropském politickém prostoru. Na úvod zasedání všechny účastníky a účastnice přivítali organizátoři z EUTIS, ale i vedoucí Eurocenter Andrea Kyselá nebo digital leader Jan Míča ze Evropské komise v Praze. Videozdravici poslal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, eurokomisařka za Českou republiku, zodpovědná za hodnoty a transparentnost Věra Jourová nebo místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Následovala pak první panelová diskuze s odborníky na téma umělé inteligence. Účastníci debatovali s Jakubem Lyskem z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci a Janem Míčou ze Zastoupení Evropské komise v České republice. Program prvního dne uzavřela seznamovací aktivita a představení Youthpassů.

Druhý den byl pro účastníky připraven workshop s Radovanem Blahutem, mladým delegátem Dialogu EU s mládeží o Evropském dialogu mládeže a European Youth Goals ale i diskusní aktivita, tentokrát o možnostech zapojení mladých do veřejného dění. Účastníci mohli debatovat se Zuzanou Wildovou za Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží, Radovanem Blahutem za Dialog EU s mládeží a Veronikou Novotnou a Matějem Kalkusem za Politiku nejen pro mladé.

Účastníci projektu Rozhoduj o Evropě.

Poslední den modelu zahájil workshop o volbách do Evropského parlamentu s Irenou Kubáškovou z Kanceláře EP v ČR. Poté se v závěrečném jednání institucí EU sešli dohromady Rada EU a Evropský parlament, aby našli společný kompromis o projednaném Aktu EU o umělé inteligenci. Modelové zasedání ukončilo vyhodnocení nejúspěšnějších účastníků.

Projekt je ve školním roce 2023/2024 realizován obecně prospěšnou společností Eutis, a s podporou Zastoupení Evropské komise v České republice, Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice, Europe Direct Česká republika, Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží a Eurodesk Česká republika. Modelové zasedání institucí EU je spolufinancováno Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Autorka: Kristina Pitoňáková, Eurocentrum a Europe Direct Olomouc

Sdílet tento příspěvek