Týdenní přehled dění v institucích EU 19. – 26. února 2024

RADA EU

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 19. února do 26. února 2024. Nadcházející zasedání, jednání výborů Evropského parlamentu, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

Jednání Rady FAC má na programu tři hlavní body: ruskou agresi vůči Ukrajině, Blízký východ a Sahel. První bod zahrne veškeré aspekty konfliktu, zejména pak vojenskou podporu, bezpečnostní závazky EU, sankce či aktivity připomínající dvouleté výročí zahájení invaze. V rámci bodu k Blízkému východu proběhne debata ministrů a také diskuze se zvláštní koordinátorkou OSN S. Kaagovou. Půjde zejména o zhodnocení aktuálního vývoje konfliktu, kauzu UNRWA, sankce vůči násilným osadníkům na Západním břehu či budoucnost civilních misí EU v regionu. V rámci debaty o Sahelu ministři proberou budoucnost přístupu EU, zejména misí v regionu, a to v kontextu prohlubující se destabilizace, posilování ruského vlivu a vystoupení Mali, Burkiny Faso a Nigeru z ECOWAS. V rámci aktuálních otázek se ministři budou věnovat Bělorusku a mělo by dojít k přijetí závěrů Rady k tomuto tématu. Před jednáním proběhla neformální snídaně s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii R. Grossim. Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničních věcí J. Lipavský.

V rámci únorového zasedání Rady GAC se budou ministři věnovat přípravě nadcházející Evropské rady ve dnech 21. a 22. března 2024. Na program byl dále zařazen bod týkající se probíhajícího řízení vůči Polsku dle čl. 7 SEU. Před samotným jednáním Rady proběhne neformální pracovní snídaně členů Rady GAC s předsedkyní Rady ministrů Bosny a Hercegoviny B. Krištovou. ČR bude na jednáních zastupovat ministr pro evropské záležitosti M. Dvořák.

Na programu neformálního setkání ministrů je vyhodnocení dokumentu Cesta transformace pro cestovní ruch, a to v návaznosti na hodnotící zprávu Komise. Ústředním tématem zasedání bude dvojí transformace odvětví – digitální a udržitelná. Pracovní oběd bude věnován otázce budoucnosti a očekáváním členských států v oblasti cestovního ruchu v kontextu nového složení Evropské komise. Delegaci ČR povede náměstek ministra J. Fluxa.

 

Ministři financí se ve dnech 22. až 24. února sejdou na neformálním zasedání Rady ECOFIN v Gentu. Belgické předsednictví plánuje diskusi na následující témata: 1) strategické směřování Evropské investiční banky (EIB) s novou prezidentkou EIB N. Calviñovou; 2) unie kapitálových trhů se zaměřením na finanční gramotnost a začlenění a 3) agenda konkurenceschopnosti za budoucí Evropské komise, kde bude M. Draghi informovat ministry o přípravě své zprávy o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti a shromáždí podněty od ministrů EU. Neformálnímu zasedání Rady ECOFIN bude předcházet zasedání Euroskupiny. Delegaci povede ministr financí Z. Stanjura.

Rada bude zasedat na okraj 13. ministerské konference (MK 13) Světové obchodní organizace (WTO), a to dne 25. února, v den zahájení konference (na úvod konference budou přijaty závěry Rady k MK 13), a poté 29. února, v den jejího ukončení (opět budou přijaty závěry Rady k MK 13 a také rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem EU přijat na MK 13). V mezidobí se předpokládá pravidelné zasedání Výboru pro obchodní politiku (TPC) ke koordinaci pozic EU; vyloučeno není ani mimořádné zasedání ministrů. Delegaci ČR povede ministr průmysl a obchodu J. Síkela.

Na program je substantivnější diskuze k aktuální situaci v zemědělství a potřebě rychlé i strukturální reakce na současnou krizovou situaci. Dále proběhne informativní AOB bod Komise ohledně konference k vakcinaci proti zvířecím nákazám, AOB bod dánské delegace k rybolovu a následně lotyšský AOB bod k problematice správného výpočtu trvalých travních porostů v rámci GAEC 1. BE PRES bude informovat o uskutečněné ministerské konferenci o biologické bezpečnosti a očkování s cílem eradikace nákaz zvířat. Delegaci povede ministr zemědělství M. Výborný.

Oficiální program začne 26. února uvítací večeří. Následujícího dne se úvodní část jednání bude věnovat klíčovým úspěchům a získaným zkušenostem. Mezi přednášejícími budou belgický předseda vlády A. De Croo nebo komisařka pro rovnost H. Dalliová. Druhá část jednání se zaměří na výhled do roku 2030, přičemž promluví státní tajemnice pro rovnost žen a mužů M.-C. Leroyová nebo ředitelka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů C. Scheeleová. V závěrečné části budou mimo již dříve zmíněných mluvit i předsedkyně Evropské ženské lobby I. Balabanova nebo předseda Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví R. Biedroń. ČR ČR budou reprezentovat zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Uřadu vlády (Odboru rovnosti žen a mužů).

COREPER

 • Směrnice rozšiřující směrnici o evropském průkazu pro osoby se zdravotním postižením na občany třetích zemí legálně pobývající na území EU (mandát pro vyjednávání s EP)
 • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 11. března 2024 (stanovení předběžné agendy)
 • Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 26. února 2024 (příprava)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další
 • Meziinstitucionální orgán pro etiku: nedořešené otázky z pozice Rady (principiální dohoda)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. února 2024 v Bruselu (follow-up)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 25. až 29. února 2024 v Abú Dhabí (příprava)
 • Ukrajina a Moldavsko: autonomní obchodní opatření (mandát pro jednání s Evropským parlamentem)
 • zasedání Rady pro obchod a technologie EU–USA (příprava, výměna názorů)
 • Agrese Ruska proti Ukrajině (sankce)
 • Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/509 o zřízení Evropského mírového nástroje (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 19. února 2024 v Bruselu (follow-up)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 4. a 5. března 2024 v Bruselu (příprava)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 12. března 2024 v Bruselu (příprava)
 • Nařízení o účinné koordinaci hospodářské politiky a mnohostranném rozpočtovém dohledu (analýza finálního kompromisního textu s cílem přijetí dohody)
 • Závěry Rady o rozpočtových vodítkách pro rok 2025 (možný bod – schválení / schválení dopisu)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V týdnu od 19. do 23. 2. zasednou ke schůzím parlamentní výbory EP. Parlamentní frakce připraví nadcházející plenární zasedání EP, které se uskuteční v týdnu od 26. 2.

 • PECH (19. 2.) – prezentace priorit BE PRES
 • Smíšené parlamentní shromáždění Organizace afrických, karibských a tichomořských států a EU (ACP-EU) (19. 2. – 21. 2., Luanda, Angola)
 • AFET (20. 2.) – výměna názorů (neveřejná) se zvláštním zástupcem EU pro blízkovýchodní mírový proces S. Koopmansem
 • AFETBUDG (22. 2.) – hlasování o zřízení nástroje pro Ukrajinu – potvrzení dohody z meziinstitucionálních jednání
 • IMCO (22. 2.) – přijetí pozice k přepracování celního systému EU
 • Agentura pro boj proti praní špinavých peněz (22. 2.) – Rada a EP budou společně hlasovat o určení sídla nové agentury EU AMLA.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 21. 2. v Bruselu.

Na programu kolegia figuruje:

Balíček pro připojení k digitálním sítím a infrastruktuře (M. Vestagerová)

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek