Přihlašování na BLUE BOOK stáže v Evropské komisi otevřeno!

Evropská komise otevřela nové kolo přihlašování na BLUE BOOK stáže se začátkem v říjnu 2024. Přihlášky je možné podávat do 15. března.

Program stáží v orgánech, institucích a jiných subjektech EU představuje jedinečnou příležitost dozvědět se, o čem kariéra v EU je, možnost zlepšit si odborné a jazykové dovednosti, a hlavně skvělou příležitost k osobnímu růstu.

Co jsou to BLUE BOOK stáže?
Blue Book Traineeships je největším stážistickým programem na světě, díky kterému mohou stážisté získat hlubší vhled do činnosti evropských institucí. V nabídce jsou dva typy stáží: administrativní stáž nebo překladatelskou stáž na generálním ředitelství pro překlady (DGT). Blue Book stáž je vypisována dvakrát ročně a trvá pět měsíců. Aktuálně běží přihlašování na stáže v období od října 2024 do února 2025. Stáž je placená (cca 1376 € měsíčně). Přihlášky je možné podávat do 15. března 2024.

Náplň práce stážisty:

  • Účastnit se a organizovat setkání, pracovní skupiny a veřejná slyšení
  • Rešerše, návrhy a úpravy dokumentace – včetně zpráv a konzultací
  • Zodpovídání dotazů občanů
  • Podpora řízení projektů
  • Překládání, revize překladů nebo rešerše terminologie
  • Další řešení ad hoc úkolů a úkolů spjatých se zaměřením stáže

Požadavky na uchazeče:

  • Dosažení bakalářského diplomu či vyššího odborného vzdělání včetně konzervatoří
  • Znalost minimálně dvou jazyků EU, z nichž jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina na minimální úrovni C1 a druhý na úrovni B2, přičemž úroveň znalosti jazyka je nutné doložit mezinárodně uznávaným certifikátem.
  • Uchazeč nesmí být absolventem stáže v jakékoliv z evropských institucí, výboru, či agentury, u poslanců Evropského parlamentu, nebo generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie, jež trvala déle než 6 týdnů.

Samotné výběrové řízení má tři kola. Kandidát nejprve vyplní elektronickou přihlášku, kterou podává přes portál. Zde na ni může pracovat několik dnů, jelikož se průběžně ukládá. Úspěšní kandidáti si posléze ve druhém kole mohou dle preferencí vybrat tři pozice, ke kterým je nutné dodatečně napsat motivační dopisy. Posledním krokem ke stáži v Evropské komisi je pak absolvování pohovoru, který probíhá zpravidla online bez zapnuté kamery, často i formou telefonátu.

Pro více informací o stážích Blue Book navštivte přímo webové stránky Evropské komise.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality