Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády hledá analytika

Kolegové ze Sekce pro evropské záležitosti našli skvělého právníka a ptají se, zda bychom neměli také obecně zaměřenou analytičku / analytika. Máme? Spolupracovat bude zejména na tématech strategického výhledu (foresight) a na koordinaci analýz a výzkumných projektů podporujících cíle veřejné politiky. Dostane se ale i k institucionální reformě a demokratickým hodnotám.

Co nám pomůže je zájem o unijní dění a přehled o rozhodovacích procesech v EU. Cílem totiž bude porozumět složitějším otázkám, zasadit je do správného kontextu a srozumitelně informace předat. I tato pozice je vhodná pro absolventy, oddělení poskytuje podporu vně i dovnitř.

Co nabízíme?

 • služební poměr na dobu neurčitou
 • zajímavé platové ohodnocení (13. platová třída, příslušný platový tarif)
 • osobní příplatek
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 5 dnů studijního volna
 • místo výkonu: Praha, v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy 
 • příspěvek na stravování, příspěvky z FKSP na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob
 • práce s mezinárodním přesahem v přátelském kolektivu
 • získání zkušeností s fungováním státní správy, zapojení do procesu její digitalizace a modernizace, dynamické pracovní prostředí, osobní a profesní rozvoj a kolektiv moderně smýšlejících lidí

Čemu se budete věnovat?

 • Analýze právních, institucionálních a ekonomických témat s  přesahem do problematiky EU pro předsedu vlády ČR, ministra pro evropské záležitosti a vedení Sekce pro evropské záležitosti,
 • přípravě podkladů pro vystoupení a schůzky výše jmenovaných představitelů, vč. projevů,
 • tvorbě právně-politických materiálů k problematice právního státu a jiným aktuálně projednávaným tématům v gesci Rady pro obecné záležitosti,
 • přípravě vyjednávacích mandátů na Radu pro obecné záležitosti a instrukcí pro nižší úrovně vyjednávání,
 • koordinaci v agendě strategického výhledu (strategic foresight) na národní úrovni, přípravě materiálů na příslušná jednání,
 • účasti na koordinaci výzkumné a analytické činnosti na Úřadu vlády ČR, dohledu nad koordinací potřeb aplikovaného výzkumu v rámci Úřadu vlády ČR,
 • spolupráci na formulaci strategických pozic ČR v EU v působnosti  OIP (institucionální nastavení, zásady právního státu aj.).

Posuzovány budou žádosti podané do 26. února 2024.

Předpokládaný nástup: 15. března 2024 (dle dohody).

Více informací najdete zde.

Sdílet tento příspěvek