Únorová Rada pro obecné záležitosti jednala o stavu polské justice

Dne 20. února se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC), které se věnovalo přípravě nadcházející Evropské rady a tématu dodržování zásad právního státu v Polsku. Českou republiku na jednání zastupoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Před samotným začátkem jednání proběhla neformální pracovní snídaně, během které ministři debatovali o míře připravenosti Bosny a Hercegoviny k zahájení přístupových rozhovorů, které se zúčastnila předsedkyně Rady ministrů Bosny a Hercegoviny Borjana Krišto. „Ocenili jsme pokrok, jaký tato balkánská země učinila při plnění kritérií, ale také konstatovali, že před případným zahájením přístupových jednání musí být do března dořešeny i poslední zbývající kroky, především v oblasti volebního zákona,“ uvedl k setkání ministr Dvořák.


Ministři unijní sedmadvacítky se během oficiálního zasedání věnovali přípravě nadcházející Evropské rady, která se uskuteční 21. a 22. března. Jedním z hlavních bodů jednání bude téma pokračující podpory Ukrajiny a s tím související diskuze o evropské obraně a bezpečnosti.  „S blížícím se druhým smutným výročím stojí EU i nadále pevně na straně Ukrajiny a jejího lidu. Ukrajinci ve svém boji brání nejen suverenitu a územní celistvost své země, ale také naše společné hodnoty a bezpečnost celé Evropy,“ uvedla belgická ministryně zahraničí Hadja Lahbib. Na březnovém zasedání se budou evropští lídři rovněž věnovat aktuální situaci na Blízkém východě a probíhající humanitární krizi v oblasti Gazy. V plánu je také příprava nové strategické agendy na období 2024-2029 a debata o doporučeních k hospodářské politice eurozóny.

V další části jednání ministři na žádost polské delegace debatovali o stavu právního státu v Polsku v rámci postupu podle článku 7 Smlouvy o EU, v jehož kontextu Evropská komise zveřejnila v roce 2017 odůvodněný návrh se souborem doporučení týkajících se reformy justice a nezávislosti soudnictví v Polsku. V rámci tohoto bodu polský ministr spravedlivosti Adam Bodnar informoval o pozitivních změnách, o které se polská vláda doposud zasadila, a představil akční plán na obnovu právního státu v Polsku. „Oceňuji proaktivní přístup Polska a jeho odhodlání tyto otázky řešit, ale je důležité zajistit, aby po politických proklamacích následovaly konkrétní kroky v praxi,“ řekl k věci Dvořák.

Ministři byli francouzskou delegací informováni o narůstajících případech zahraničního vměšování do demokratických procesů v zemi. Na žádost Dánska proběhla rovněž debata ke vztahům EU a Spojeného království v souvislosti s jednostrannými ochrannými opatřeními zaváděnými britskou vládou ve vztahu k rybolovu. Závěrem byl také zmíněn nedávný společný dopis ministrů zahraniční Slovinska, Slovenska, Rakouska a Česka k Černé Hoře v kontextu procesu přistoupení k EU. 

Zdroj: Rada EU, ÚV ČR, BE PRES

Sdílet tento příspěvek