Školní časopis roku 2024 v Jihočeském kraji

Nenechte si ujít 14. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů.

Národní soutěž školních časopisů a novin je připravena pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce proběhne již 18. ročník celostátní soutěže.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2024 uskuteční čtrnácté jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů.

Soutěžní kategorie

  • Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň – tvořené pouze žáky I. stupně,
  • Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň – tvořené pouze žáky II. stupně,
  • Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň – tvořené žáky I. a II. stupně,
  • Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií – tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
  • Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol – tvořené pouze studenty středních škol
  • Webové noviny a časopisy
  • Oddílové – klubové časopisy

PŘIHLÁŠKA:
Přihlašování do soutěže probíhá přes webový formulář, který naleznete zde: https://skolnicasopisroku.askcr.cz/.

KAM POSLAT ČASOPISY:
Alespoň dvě čísla z období školního roku 2023/2024 zašlete nejpozději do 12. dubna 2024 na adresu:
Informační centrum pro mládež, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov

Kontaktní osoba:
Jan Čermák
vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež
tel.: 388 402 926, 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz

14. ročník Jihočeského krajského kola 18. ročníku celorepublikové soutěže školních novin probíhá za podpory Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Eurocentrum České Budějovice je partnerem krajského kola soutěže. S účastníky soutěže se těšíme na osobní setkání na vyhlášení výsledků krajského kola soutěže, které se uskuteční v pátek 17. května 2024 ve Studentském klubu Kampa, v areálu Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích. Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

Sdílet tento příspěvek