Emmanuel Macron navštívil Česko, jednal s Petrem Pavlem i Petrem Fialou

Francouzský prezident Emmanuel Macron navštívil v úterý 5. března 2024 Českou republiku. Jednal s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Petrem Fialou, se kterým také společně podepsal Akční plán strategického partnerství České republiky a Francie na roky 2024-2028. Zúčastnil se také česko-francouzského jaderného fóra v pražském Rudolfinu, setkal se se studenty Francouzského lycea v Praze a společně s prezidentem Pavlem uctil u Filozofické fakulty oběti prosincové střelby.

Návštěvu České republiky zahájil francouzský prezident setkáním se studenty Francouzského lycea v Praze. Poté Macrona přijal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Setkání navázalo na úspěšnou oficiální návštěvu Petra Pavla ve Francii v prosinci loňského roku. Společně pokračovali v jednání o podpoře Ukrajiny, dalším postupu i o konkrétních možnostech vojenské pomoci, mezi jinými i o české iniciativě k nákupu velkorážové munice ve třetích zemích. Prezidenti se shodli, že jedinou cestou je pokračovat v podpoře Ukrajiny.

Tématem jednání obou prezidentů byly také projekty v dopravě či energetice, mezi nimi spolupráce s francouzskou železniční společností SNCF na výstavbě vysokorychlostní železnice, úspěšný projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) při výstavbě dálnice D4 či společný zájem na rozvoji jaderné energetiky.

Na tiskové konferenci, která po jednání obou hlav států následovala, Emmanuel Macron zdůraznil, že Rusko nesmí ve válce na Ukrajině vítězit a že je nutné podporovat ukrajinský lid a tamní armádu tak dlouho, jak to bude třeba. Dále řekl, že česká iniciativa na zajištění munice pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii je významná a Francie se k ní připojí, dále o tom budou jednat ministři obou zemí.

Po jednání na Pražském hradě Macron spolu s Petrem Pavlem uctili na Palachově náměstí v Praze památku obětí prosincové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prezidenti položili věnce k pamětní desce Jana Palacha. Pietního aktu se zúčastnila také rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková. 

Následně Macron zamířil do Strakovy akademie na jednání s premiérem Petrem Fialou. Hlavy států jednaly o posílení spolupráce v jaderné energetice, obranné spolupráci či podpoře české iniciativy na dodávky munice pro Ukrajinu ze třetích zemí. Státníci se shodli na potřebě posílit spolupráci mezi francouzským a českým jaderným průmyslem, kde už nyní probíhá řada projektů týkajících se např. urychlení vývoje malých modulárních reaktorů. Důležitým tématem setkání byla také česká iniciativa na pomoc Ukrajině. 

Po jednání Macron s premiérem Fialou společně podepsali již pátý Akční plán strategického partnerství mezi Českou republikou a Francií, který nastiňuje prioritní oblasti spolupráce na následující 4 roky – bezpečnosti a obrany, migrace, obchodní výměny, zemědělství, sociálních věcí, vědy a výzkumu a řady dalších oblastí.

Po jednání s Fialou se Macron zúčastnil česko-francouzského jaderného fóra, kde uvedl, že partnerství České republiky a Francie je zásadní pro rozvoj jaderné energetiky v celé Evropě a Francie podle něj chce spolupráci v této oblasti dál podporovat. Macron zdůraznil, že jádro je podle něj klíčové pro zachování nezávislosti a konkurenceschopnosti kontinentu. Zároveň podpořil nabídku francouzské firmy EDF v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Svou návštěvu shrnul Macron slovy: „Česká republika a Francie si dobře uvědomují, co se v Evropě děje. Tváří v tvář návratu války na evropskou půdu musíme definovat cesty a způsoby, jak vyrábět a jednat jako Evropané. Je v sázce naše budoucnost a naše schopnost se bránit.“

Na závěr své návštěvy Emmanuel Macron navštívil Národní galerii Praha a prohlédl si v doprovodu generální ředitelky Alicje Knast a náměstka ministra kultury Ondřeje Chrásta významná díla francouzského umění 19. a 20. století od autorů jako Monet, Renoir, Degas či Rodin, která se dostala do sbírek Národní galerie díky státnímu nákupu, který učinilo Československo v roce 1923. Prezident Macron strávil ve sbírkové expozici 1918-1938: První republika a 1796-1918: Umění dlouhého století více než hodinu.

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, ČTK, Ministerstvo kultury, Národní galerie Praha

Sdílet tento příspěvek