Česko slaví 25 let v NATO

Dnes, 12. března slavíme významné výročí! Dnes je tomu přesně 25 let ode dne, kdy se Česká republika stala v roce 1999 oficiálním členem Severoatlantické aliance (NATO). Česko přistoupilo společně s Maďarskem a Polskem a za 25 let členství se stalo důvěryhodným a spolehlivým spojencem, který je pevnou součástí nejsilnější politicko-vojenské organizace světa.

Smysl a cíle NATO jsou definovány v Severoatlantické smlouvě, podepsané 4. dubna 1949 ve Washingtonu D.C., která položila základy nejsilnější aliance v dějinách. Členové NATO se snaží předcházet konfliktům a udržovat mír pro téměř miliardu lidí. NATO představuje záruku bezpečnosti, svobody a prosperity. Závazek kolektivní obrany, podpořený existencí politicky a vojensky silné aliance, snižuje riziko napadení členského státu a vojenské konfrontace. Tato záruka společné kolektivní obrany znamená, že nemusíme budovat svou obranyschopnost samostatně. Připravujeme se na obranu systematicky společně s našimi aliančními spojenci. V případě napadení bychom se tedy bránili společně.

Přistoupení výše zmíněných třech zemí bylo prvním rozšířením NATO od konce studené války. Vstup České republiky do NATO byl klíčovým okamžikem v historii naší země, představoval naplnění hlavních cílů české zahraniční a bezpečnostní politiky v 90. letech. ČR společně s dalšími středoevropskými zeměmi usilovala o členství v NATO po mnoho let.

Cílem vstupu do NATO bylo především stát se součástí aliance a získat tak bezpečnostní záruky spojené s členstvím v NATO. Dále také potvrdit příslušnost České republiky k politickému a bezpečnostnímu společenství západních demokratických zemí, což symbolizovalo „návrat na Západ“. To mělo podpořit demokratizaci země. Klíčové bylo vytvořit stabilní a bezpečné prostředí jako základ pro ekonomickou prosperitu České republiky. V neposlední řadě členství v NATO také symbolizovalo definitivní odvrácení se od vlivu Sovětského svazu / Ruska.

Vstup České republiky do Severoatlantické aliance v březnu 1999 patří k spolu se vstupem do Evropské unie k nejvýznamnějším mezníkům novodobé historie našeho státu. Zvlášť dnes, kdy Rusko svou agresivní politikou rozpoutalo dobyvačnou válku na Ukrajině, pár set kilometrů od našich hranic, si musíme vážit bezpečí a jistoty, kterou nám členství v tomto obranném společenství dává,“ připomněla vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.

Jaké přínosy má členství v NATO pro naše ozbrojené síly?

Čtvrtstoletí v NATO přineslo českým ozbrojeným silám řadu příležitostí a posílilo naše vojenské schopnosti. Díky členství v NATO máme přístup k nejlepšímu know-how, zkušenostem, operačním postupům a společnému výcviku s nejvyspělejšími armádami světa.

Máme tak přístup ke schopnostem, které bychom si sami nikdy nemohli dovolit. Příkladem jsou například letouny včasné výstrahy AWACS, kapacity letecké přepravy či schopnost tankování za letu, jejichž pořízení dalece přesahuje možnosti státu naší velikosti.

České ozbrojené síly jsou součástí většího celku a podílí se na zajišťování bezpečnosti celé Evropy a celého severoatlantického prostoru, od nichž je bezpečnost České republiky neoddělitelná.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality