Shrnutí: 5 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 11. – 14. března ve Štrasburku proběhlo pravidelné plenární zasedání Evropského parlamentu. Během uplynulého týdne se poslanci věnovali novým pravidlům pro používání umělé inteligence, schválili nový Akt o svobodě médií či finálně odhlasovali novou emisní normu Euro 7.

UMĚLÁ INTELIGENCE

Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili tzv. Akt o umělé inteligenci, který zajišťuje bezpečnost a dodržování základních práv, podporuje inovace a zároveň má ambici vytvořit z Evropy lídra v oblasti umělé inteligence (AI).

Nová pravidla zároveň zakazují některé aplikace AI, které ohrožují práva občanů, včetně biometrických kategorizačních systémů založených na získávání snímků obličeje z internetu nebo kamerových záznamů za účelem vytváření databází pro rozpoznávání obličejů.

Uměle upravené fotografie či zvukový nebo video obsah (tzv. „deepfakes“) budou muset být podle nových pravidel jasně označovány.

AKT O SVOBODĚ MÉDIÍ

Poslanci dali definitivní zelenou novým pravidlům na ochranu novinářů a médií v EU před politickými a ekonomickými zásahy. Podle nového zákona budou členské státy povinny chránit nezávislost médií a všechny formy zásahů do redakčních rozhodnutí budou zakázány.

Veškerá média bez ohledu na jejich velikost budou povinna zveřejňovat informace o svých vlastnících v národní databázi, včetně toho, zda je přímo či nepřímo vlastní stát. Poslanci rovněž odsouhlasili zavedení mechanismu, který zabrání velmi velkým online platformám jako je Facebook, X (dříve Twitter) nebo Instagram, svévolně omezovat nebo mazat nezávislý mediální obsah.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST BUDOV

Poslanci Evropského parlamentu přijali plány, které mají pomoci snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů z budov. Nově postavené budovy by měly být od roku 2030 zcela bezemisní.

Cílem navrhované revize směrnice o energetické náročnosti budov je výrazně snížit emise skleníkových plynů a spotřebu energie do roku 2030 a postupně do roku 2050 dosáhnout úplné klimatické neutrality odvětví. Cílem směrnice je rovněž zajistit renovaci energetický nejnáročnějších budov a zlepšit sdílení informací o energetické náročnosti.

SITUACE V GAZE

Parlament odhlasoval výzvu Izraeli, aby okamžitě umožnil plné dodávky humanitární pomoci do celého pásma Gazy přes všechny stávající hraniční přechody. Poslanci rovněž znovu vyzývají k okamžitému a trvalému příměří a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích.

Mezinárodnímu výboru Červeného kříže musí být umožněn okamžitý přístup ke všem izraelským rukojmím zadržovaným v Gaze, aby jim mohla být poskytnuta lékařská péče.

SCHVÁLENÍ EMISNÍ NORMY EURO 7

Europoslanci finálně schválili novou emisní normu Euro 7. Emisní limity pro osobní i nákladní auta nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž byl dojednán delší časový rámec pro zavedení normy, aby automobilky měly více času připravit se na nová pravidla. Nařízení nově zavádí opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií.

Pro každé vozidlo bude k dispozici ekologický pas vozidla, který bude obsahovat informace o jeho ekologických vlastnostech v okamžiku registrace (např. mezní hodnoty emisí znečišťujících látek, emise CO2, spotřeba paliva a elektrické energie, dojezd na elektřinu, životnost baterie).

Zdroj: Evropský parlament

 

Sdílet tento příspěvek