Ministři v Bruselu diskutovali o budoucnosti Evropy a přípravách Evropské rady

Dne 19. března se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC), které se věnovalo přípravám nadcházející Evropské rady, diskuzi o budoucnosti Evropy a letošnímu cyklu evropského semestru. Českou republiku na jednání zastupoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Přípravy březnové Evropské rady

Ministři se věnovali  přípravám nadcházejícího zasedání Evropské rady, které se uskuteční již tento týden ve dnech 21. a 22. března 2024. Na nadcházejícím summitu se budou vedoucí představitelé EU zabývat pokračující ruskou agresí na Ukrajině, bezpečností a obranou, situací na Blízkém východě, vnějšími vztahy, rozšiřováním, migrací, krizí v zemědělském sektoru a evropským semestrem.  

„Česko klade důraz na nepřetržitou podporu Ukrajiny v její obraně a na potřebu posílit obranné kapacity EU prostřednictvím lepšího přístupu k financování a spolupráce v obranném průmyslu, podporujeme přijetí 14. balíku sankcí proti Rusku a přípravu dalších sankcí vůči komplicům ruské agrese,“ uvedl ministr Dvořák. „Podpořil jsem také odsouzení zacházení s Alexejem Navalným, včetně jeho věznění, které vedlo k jeho smrti. Česko podporuje přijetí lidskoprávních sankcí vůči osobám spoluodpovědným za jeho smrt,“ doplnil.

Diskuze o budoucnosti Evropy

Ministři si během pracovního oběda vyměnili názory na vnitřní reformy a institucionální změny EU, které by měly zajistit akceschopnost Unie s ohledem na její budoucí rozšiřování. „Rozšíření EU musí zůstat naší prioritou, nicméně si myslíme, že debaty o rozšíření a institucionálních změnách lze vést paralelně, ale odděleně,“ uvedl Dvořák.

Rada zdůraznila význam důkladné analýzy jednotlivých politik a také důležitost jasné komunikace s občany v průběhu diskusí, které probíhají již od jara 2023. V návaznosti na prohlášení lídrů EU z Granady se vedoucí představitele  na prosincovém zasedání Evropské rady shodli na potřebě vnitřní připravenosti EU na její další rozšiřování. V tomto kontextu již započali diskuze k přípravě tzv. cestovní mapy o budoucnosti Evropy, která by měla být Evropskou radou přijatá v červnu tohoto roku.

Evropský semestr

Belgické předsednictví představilo ministrům aktualizovaný plán a klíčové kroky evropského semestru 2024. Rada se rovněž dohodla, že předá Evropské radě k potvrzení návrh doporučení o hospodářské politice eurozóny. Po schválení Evropskou radou bude text formálně přijat Radou.

Další témata

Ministři následně projednali řadu témat, jejichž zařazení navrhly jednotlivé členské státy. Zástupci Rakouska představili desetibodový plán k budoucnosti vnitřního trhu, představitelé Litvy poskytli informace o protiruských sankcích a jejich implementaci, němečtí zástupci informovali o volebních procesech v kandidátských zemích a zástupci Francie poskytli informace k jednostranným ochranným opatřením Spojeného království v oblasti rybolovu. Polsko informovalo o pokroku v implementaci Akčního plánu pro obnovení právního státu, který představilo na předchozím zasedání Rady GAC v únoru.

 

Zdroj: Rada EU, Úřad vlády ČR
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek