EU potřebuje řešit nedostatek pracovních sil, zaznělo na Tripartitním sociálním summitu

Dne 20. března se v Bruselu sešli nejvyšší představitelé institucí EU se zástupci vlád a evropských a národních sociálních partnerů na tripartitním sociálním summitu. Vrcholná trojstranná schůzka nesla téma: „Hospodářsky a sociálně silná Evropa, která bude hrát svou roli ve světě“.

Účastníci Tripartitního sociálního summitu se zabývali otázkou průmyslové strategie a zkvalitňováním pracovních míst. Dále projednávali potřebu silnějšího jednotného trhu pro podniky a pracovníky a diskutovali o řešení nedostatku pracovních sil.

„Nacházíme se ve fázi přechodu. Projekt EU je založen na dvou pilířích: bezpečnosti a konkurenceschopnosti. Nyní vytváříme nové paradigma, abychom se vypořádali s naší dvojí transformací – klimatickou a digitální. Musíme prohloubit vnitřní trh s energií, službami a kapitálem. Musíme také řešit nedostatek pracovních sil a dovedností, který brání našim podnikům a konkurenceschopnosti našeho jednotného trhu, a zároveň zohlednit zásadní úlohu malých a středních podniků,“ uvedl předseda Evropské rady Charles Michel. „Naši sociální partneři hrají klíčovou roli, která nám pomáhá těchto cílů dosáhnout,“ doplnil.

„V současném geopolitickém kontextu je utváření naší budoucnosti skutečným společným úsilím. A sociální partneři jsou jeho středobodem. Jsme odhodláni udržet naši konkurenceschopnost a čistou ekonomiku a s ní spojená kvalitní pracovní místa.“

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Summit představuje fórum pro dialog mezi orgány EU a evropskými sociálními partnery na úrovni vrcholového vedení. Spolupředsedají mu předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Za belgické předsednictví se setkání zúčastnil belgický premiér Alexander De Croo.

Z evropských sociálních partnerů se schůzek pravidelně účastní mimo jiné Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, Evropská konfederace odborových svazů, sdružení podniků poskytujících služby obecného zájmu SGI Europe, Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků a Konfederace evropských manažerů.

Zdroj a foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek