Eurocentrum Jihlava zve na seminář: Evropská družicová data na dosah ruky

Sucha, povodně, kůrovcové kalamity, lesní požáry, eroze na zemědělské půdě, znečištění ovzduší – to vše jsou problémy, které musíme řešit dnes, a budeme je bohužel řešit i v budoucnu. Zabývá se jimi nejen česká vláda, ale i krajské a místní (obecní, městské) samosprávy. Dostupnost dat – aktuálních, podrobných, přesných – je přitom zcela zásadní. Mnoho z těchto dat dnes pochází z dálkového průzkumu Země, a z nich většinu poskytuje evropský program Copernicus.

Právě na potřeby místních samospráv se zaměří seminář, který připravuje Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina. Ponese název „Evropská družicová data na dosah ruky“ a uskuteční se na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě ve čtvrtek 4. dubna od 10 hodin. Je určen především pro pracovníky městských úřadů v oboru geografických informačních systémů, životního prostředí, územního plánování, lesního a vodního hospodářství a podobně.

Seminář povede trojice odborníků z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a zároveň z Copernicus Academy CZ – Přemysl Štych, Josef Laštovička a Jan Svoboda. Zaměří se na program Copernicus a možnosti, které poskytuje obcím při správě a plánování ve svém území. Odborníci představí data, která Copernicus nabízí, způsoby, jak s nimi lze pracovat a jak je lze využívat na místní úrovni, i praktické příklady a ukázky aplikace těchto dat na Vysočině – například změny zdravotního stavu lesů v důsledku kůrovcové kalamity, růst zastavěných ploch a změny na zemědělské půdě, dopady sucha na krajinu, znečistění ovzduší a tak dále.

Ačkoli je seminář určen především zástupcům místních samospráv v Kraji Vysočina, zúčastnit se mohou všichni – úředníci z jiných krajů České republiky, odborníci, či běžní zájemci o problematiku. Více informací o semináři se dočtete zde, zájemci se mohou hlásit na tomto odkazu. Seminář se koná pod záštitou Jana Břížďaly, radního Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informačních a komunikačních technologií.

Copernicus je program Evropské unie pro dálkový průzkum Země. Provádí zejména rozsáhlé družicové pozorování zemské atmosféry, pevniny a moří, a poskytuje nepřeberné množství dat,  většinu zdarma a volně. Data jsou využívána vědci, médii, soukromými společnostmi, vládami i místními samosprávami, a to i v otázkách plánování, boje proti změně klimatu, či krizového řízení a bezpečnosti. Na řízení programu Copernicus se podílí též Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), která sídlí v České republice, v Praze. Spadá pod ni také například systém Galileo, což je evropský globální navigační systém, a další programy. Agentura EUSPA zaměstnává v Praze stovky lidí a její význam a velikost nadále poroste.

Tip: Chcete se o agentuře EUSPA a vůbec o výzkumu (z) vesmíru dozvědět více, a přitom se pobavit a trochu se protáhnout? Až budete v Praze, vezměte si mobil a s rodinou či přáteli si projděte Skrytý příběh Galileo a ti druzí! Na jeho vzniku se podílelo i Zastoupení Evropské komise v České republice.

Autor: Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava

Foto: Adobe Stock

Sdílet tento příspěvek