Komise zveřejnila novou kohezní zprávu, která hodnotí pokrok v politice soudržnosti

Evropská komise dnes zveřejnila svou devátou kohezní zprávu, která ukazuje, že politika soudržnosti plní své poslání snižovat hospodářské, sociální a územní rozdíly v celé Evropské unii. Informovala o tom EK ve svém prohlášení. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že ve středoevropských a východoevropských zemích vzrostla hodnota HDP na hlavu ze 45 procent unijního průměru v roce 1995 na téměř 80 procent v roce 2023. Kohezní fondy EU, ze kterých čerpá i Česká republika, mají zvýšit životní úroveň v chudších unijních regionech.

„Byly učiněny velké pokroky, aby se zmenšily rozdíly mezi členskými státy a regiony, posílil se jednotný trh a zajistilo se, že EU bude i nadále investovat do lidského kapitálu a udržitelného rozvoje. Využití plného potenciálu každého regionu posiluje konkurenceschopnost a odolnost unie jako celku,“ stojí v tiskové zprávě EK.

V období let 2014 až 2020 kohezní politika podle unijní exekutivy podpořila 4,4 milionu podniků a vytvořila v těchto firmách 370.000 nových pracovních míst. Za posledních 20 let se míra nezaměstnanosti v novějších členských státech snížila z průměrných 13 procent na čtyři procenta. Politika soudržnosti posiluje i jednotný trh EU. Očekává se, že v roce 2030 bude HDP v Evropské unii o jedno procento vyšší právě díky investicím v rámci kohezní politiky.

„S rozpočtem 392 miliard eur budou programy v rámci kohezní politiky na období 2021 až 2027 i nadále pokračovat v investicích do konkurenceschopnosti Evropy, zelené a digitální transformace, lidského kapitálu a sociálního začlenění, fyzické i digitální konektivity a zároveň budou usilovat o posílení zapojení občanů,“ shrnula komise. V souvislosti s přetrvávajícím nedostatkem pracovních sil bude kohezní politika i nadále řešit i problémy, jako je nezaměstnanost mladých a celoživotní vzdělávání.

Kohezní zpráva, plným názvem Zpráva Evropské komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, je dokument, ve kterém EK shrnuje dlouhodobé tendence a výhledy politiky soudržnosti. Zpráva je zpracovávána pravidelně každé tři roky a komise v ní představuje dosažený pokrok i získané poznatky. Celoevropská debata nad novou zprávou se uskuteční během devátého kohezního fóra, které se koná 11. a 12. dubna v Bruselu. Česko by měl na něm zastupovat místopředseda vlády Ivan Bartoš.

Zdroj: ČTK, Unsplash

Sdílet tento příspěvek