Ceny DZS – inspirujte se tím nejlepším z mezinárodního vzdělávání

Ceny DZS se letos slavnostně předávali již pošesté, a to v osmi tematických kategoriích napříč všemi programy DZS. Témata byla zvolena s ohledem na priority programu Erasmus+, a oceňovali se tak projekty z oblastí Digitalizace, Inkluze, Participace, Udržitelnost, Flexibilita a Inovace, a Internacionalizace. Dále se předávali speciální ceny jednotlivcům v kategorii účastníků mezinárodních vzdělávacích programů vyjíždějících z ČR a přijíždějících do ČR, skrze kterou se oceňují zajímavé a přínosné individuální výjezdy.

Ve vybraných projektech mezinárodního vzdělávání se oceňuje jejich společenský přínos a díky jejich zviditelnění mohou motivovat i další organizace k zapojení se do mezinárodně vzdělávacích aktivit. Tyto projekty partnerské spolupráce i jednotlivé zahraniční výjezdy přispívají k rozvoji zdravé občanské společnosti, podporují toleranci a vzájemné pochopení, učí udržitelnému způsobu života a posilují schopnost společnosti reagovat na nové výzvy. Zapojení do mezinárodních projektů mimořádně ovlivňuje samotné organizace a rozvíjí další odborné dovednosti jejich zaměstnanců. Zahraniční výjezdy tak mají dalekosáhlé důsledky nejen na společnost, ale i na profesní a osobnostní rozvoj všech zúčastněných.

„V dnešním světě plném globálních výzev a nejistot je mezinárodní vzdělávání klíčovým prvkem pro dosažení moderní, stabilní a vzdělané ekonomiky. Tento proces ovlivňuje jedince na všech úrovních, nabízí jim globální kompetence a dovednosti, otevírá nové perspektivy a zlepšuje jejich pozici na trhu práce. Navíc posiluje jejich víru v evropské hodnoty. Nicméně, aby člověk mohl věřit, musí nejdříve pochopit. Klíčem k tomuto porozumění je prožití zahraniční zkušenosti, která jedince formuje a obohacuje,“ uvedl na slavnostním předávání cen ve čtvrtek 21. března ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Do užšího závěrečného výběru vybrala hodnotící komise letos celkem 36 projektů a 12 jednotlivců, ze kterých následně ocenila ty s největším dopadem v jednotlivých kategoriích (přispěly k minimalizaci bariér ve vzdělávání, využívají inovativní, digitální a udržitelné technologie, či např. podporují internacionalizaci). 

Oceněné nominovaly vysílající či přijímající organizace ze všech sektorů formálního a neformálního vzdělávání. Ceny jim předávali státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč a další zástupci z MŠMT, ředitel NPI Ivo Jupa, Nicholas O’Cuilleanain z generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise či prezidentka studentské organizace Erasmus Student Network pro ČR Tereza Vondrášková.

„Tyto iniciativy oživují diskusi o významu mezinárodního vzdělávání v českém vzdělávacím prostředí. V této souvislosti je naším cílem posílit ve školách důraz na získávání obecnějších dovedností nezbytných pro úspěch v měnícím se světě, jako je schopnost adaptace na změnu, argumentace, vyjednávání, týmového řešení problémů, myšlení v souvislostech, finanční gramotnost nebo schopnost efektivní práce v multikulturním prostředí s lidmi různých charakterů, představ a potřeb,“ komentoval státní tajemník Ondřej Andrys.

Inspirujte se všemi nominovanými projekty, které jsou dopodrobna představeny v publikaci Ceny DZS 2023: To nejlepší z mezinárodního vzdělávání. Zároveň si je můžete přiblížit i na webu DZS, kde se také můžete brzy těšit na videorozhovory s oceněnými na našich sociálních sítích.

V rámci Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity uspěly projekty Klíče k sebeobhájství od Nadačního fondu ATYP a projekt Mámy z Ukrajiny. Všem úspěšným projektům gratulujeme. 

Zdroj: https://eurodesk.cz/obecne/predstavili-jsme-vyjimecne-projekty-mezinarodniho-vzdelavani

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality