Členské státy EU se zavázaly k větší podpoře cyklodopravy. Cílem je zlepšit infrastrukturu i financování

EU na začátku dubna přijala Evropské prohlášení o cyklistice a učinila tak další důležitý krok ke snížení emisí z dopravy. Prohlášení zavazuje členské státy k zajištění rozvoje bezpečné infrastruktury pro cyklisty ve městech a venkovských oblastech, dostatku chráněných parkovacích míst, přístupu k dobíjecím stanicím pro elektrokola a lepšímu propojení s veřejnou dopravou.

Přijatá deklarace uznává cyklistiku jako udržitelný, dostupný a cenově přijatelný dopravní prostředek s velkou přidanou hodnotou pro hospodářství EU. „Jsme si vědomi nesčetných výhod cyklistiky: snižuje znečištění, ulehčuje městským zácpám a podporuje zdravější životní styl. Kromě toho cyklistika patří k základním kamenům evropského průmyslu, který je hnací silou inovací a růstu a zároveň vytváří vysoce kvalitní místní pracovní místa,“ uvedla komisařka pro dopravu Adina Vălean.

Cyklistika má značný potenciál podpořit dekarbonizaci městské dopravy a přispět k dosažení celounijního cíle spočívajícího ve snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a v dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Deklarace proto nastiňuje nezbytné závazky pro rozšíření a zkvalitnění cyklistické dopravní infrastruktury v členských státech, podporu cyklistického průmyslu a zatraktivnění cyklodopravy pro veřejnost.

Přijaté prohlášení uvítala rovněž Evropská cyklistická federace (ECF). „Tento historický okamžik odráží sílu spolupráce mezi občanskou společností, cyklistickým průmyslem a vládními institucemi,“ uvedla ECF na síti X. K naplnění cíle přivést k cyklistice větší množství lidí je dle deklarace zapotřebí, aby bylo na cyklistiku na místní, vnitrostátní a evropské úrovni vyčleněno relevantní financování a patřičný objem investic na zlepšení infrastruktury.

Deklarace, která vychází z návrhu předloženého Evropskou komisí v říjnu 2023, byla přijata 3. dubna během neformálního zasedání unijních ministrů dopravy a představuje strategický kompas pro stávající i budoucí politiky a iniciativy týkající se cyklistiky. Přestože prohlášení není právně závazné, EU bude odpovídat za plnění jeho závazků ve spolupráci s členskými státy.


Zdroj: Rada EU, ECF
Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek