Dream job v Institucích Evropské unie? Studenti ze Zlínského kraje už ví, jak toho dosáhnout

Jak těžké je projít výběrovým řízením do Institucí Evropské unie? Mám se o to vůbec pokoušet? Jsou pohovory pro zájemce něco jako státnice? To jsou jen některé otázky, které našim kolegům z Eurocentra Zlín studenti položili v rámci veletrhů práce, které proběhly pod taktovkou Fakulty logistiky a krizového řízení a IAESTE Zlín na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati.

Odborné pozice, jako jsou například stáže v Evropské agentuře pro chemické látky nebo Evropské obranné agentuře, jsme představili na specializovaném veletrhu v Uherském Hradišti. Studenti tak získali odborné a profesionální poradenství v úzce vymezeném segmentu. Ve Zlíně jsme naopak představovali pozice nejen pro studenty managementu a ekonomiky, ale také pro obory jako jsou angličtina pro manažerskou praxi nebo kyberbezpečnost.

Základní otázkou však stále zůstává, proč pracovat pro Evropskou unii? Kromě atraktivního mezinárodního prostředí máte možnost spolupracovat na otázkách, které se dotýkají nás všech, jako je změna klimatu nebo migrace. Zároveň si můžete vyzkoušet různé druhy zaměstnání, jako jsou tzv. stálí zaměstnanci, smluvní zaměstnanci nebo dočasní zaměstnanci. Pro studenty jsou však otevřeny skvělé příležitosti v podobě stáží, které mohou mít dopad nejen na kariérní žebříček, ale pomohou jim také pochopit heslo Jednotná v rozmanitosti.

Jak se ale dostat k této skvělé práci blíž? Tím se zabývala další část našich vystoupení na veletrzích. Jednotlivé kroky, a záhadné EPSO testy s nejlepší strategií pro jejich vyplnění patřily do druhé části semináře.

Součástí některých výběrových řízení je obvykle také motivační dopis. Lze napsat kvalitní motivační dopis, který vás odliší od dalších uchazečů, a vyvarovat se největších chyb? Na tom vám odpoví online seminář Jak na motivační dopis: kariéra (nejen) v institucích EU z dílny brněnských kolegů, který proběhne 24.4. 2024 online. Pomáhat, radit a motivovat vás budou nejen kolegové z Eurocenter, ale také z Masarykovy univerzity a ti nejpovolanější z bruselských řad.  

Představte si, že jste u důležitých rozhodnutí, která mají pozitivní dopad na miliony občanů EU. A to za to, abyste zkusili práci pro EU, stojí. 

Autor: Eurocentrum Zlín

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek