Shrnutí: 5 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 10. – 11. dubna v Bruselu proběhlo plenární zasedání Evropského parlamentu. Během uplynulého týdne poslanci hlasovali o řadě důležitých právních předpisů. Mezi projednávaná témata patřila například migrace, trh s elektřinou či sexuální a reprodukční zdravotní péče a její začlenění do Listiny základních práv EU.

Král Filip ve svém projevu v Evropském parlamentu zdůraznil význam naděje v době nejistoty, které Evropa a svět čelí. Přestože Evropská unie projevuje solidaritu s Ukrajinou a bojuje proti pandemii COVID-19, zdůraznil potřebu jednotné a méně roztříštěné EU. Navrhl spolupráci v oblasti nových technologií, zejména umělé inteligence, polovodičů a nerostů. Belgický král také podpořil prosazování otevřených trhů a zajištění rovných podmínek pro obchod.

Belgický král Filip vystoupil na půdě Evropského parlamentu.

Ve středu europoslanci schválili migrační balíček, který dohromady tvoří deset legislativních návrhů. Konečnou podobu migračního paktu vyjednali zástupci Evropského parlamentu, španělského předsednictví EU a Evropské komise v prosinci loňského roku, po mnoha letech jednání. Schválené normy by měly začít platit za dva roky.

Nově schválený právní předpis bude ochraňovat spotřebitele před cenovými výkyvy. Poslanci zajistili, že spotřebitelé získají nově právo na přístup ke smlouvám s pevnou nebo dynamickou cenou. Spotřebitelé dále automaticky obdrží důležité informace o podmínkách, které podpisem smlouvy přijímají. V neposlední řadě nebudou dodavatelé moci jednostranně měnit smluvní podmínky.

Dále právní předpis garantuje, že členské země EU mohou zakázat dodavatelům přerušení dodávek elektřiny zranitelným spotřebitelům, a to i v případě sporů mezi dodavateli a zákazníky.

Po schválení Parlamentem musí právní předpis formálně přijmout také Rada, aby se stal zákonem.

Poslanci dále vyzvali Radu, aby do Listiny základních práv Evropské unie začlenila sexuální a reprodukční zdravotní péči, včetně práva na bezpečný a legální potrat.

Přijatá rezoluce vyzývá členské státy, aby plně dekriminalizovaly potrat v souladu s pokyny WHO a řešily překážky v přístupu k potratům. Konkrétně žádá Polsko a Maltu, aby zrušily zákony omezující potraty. Poslanci kritizují používání „svědomí“ k odmítnutí potratu, zejména v případech, kdy odklad ohrožuje zdraví nebo život pacientů, ze strany jednotlivých lékařů nebo lékařských institucí.

Ve čtvrtek Parlament schválil dohodu s Radou EU o revizi norem pro čištění městských odpadních vod. Dohoda si za cíl klade chránit veřejné zdraví a životní prostředí. Tato revize souhlasí s politickými cíli EU v oblasti klimatu a oběhového hospodářství a tvoří klíčovou součást Akčního plánu EU pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy.

Země EU tak budou mít povinnost podporovat opětovné využívání vyčištěných odpadních vod ze všech čistíren městských odpadních vod. Priorita bude kladena zejména na oblasti s nedostatkem vody.

Před vstupem dohody v platnost ji musí formálně schválit Rada EU.

Zdroj: Evropský parlament, ČTK

Sdílet tento příspěvek