Týdenní přehled dění v institucích EU 15 – 22. dubna 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 15. do 22. dubna 2024. Nadcházející zasedání Evropské rady, jednání Rady EU, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

EVROPSKÁ RADA

Mimořádné zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. dubna 2024 v Bruselu

Po recepci v belgickém královském paláci proběhne ve středu pracovní večeře věnovaná vnějším vztahům, tedy Ukrajině, vztahům EU s Tureckem a dalším možným tématům. Dalšími body jednání by měla být nová Strategická agenda EU a konkurenceschopnost se zaměřením mj. na vnitřní trh, unii kapitálových trhů, průmyslovou a obchodní politiku. Delegaci povede předseda vlády P. Fiala.

RADA EU

Na neformální Radě ministrů pro energetiku bude dominovat téma posílení infastruktury přenosových elektrizačních soustav. Na programu jsou tři plenární zasedání, jejichž hlavním tématem bude plánování, financování a včasné zajištění integrovanější energetické infrastruktury, včetně přeshraniční spolupráce. Obědové téma se bude soustředit na odolnost a bezpečnost kritické energetické infrastruktury.  Na okraj jednání se ministři připojí k tzv. Solární chartě, která si klade za cíl podpořit rozvoj solárního průmyslu v kontextu levných čínských solárních panelů, které ohrožují konkurenceschopnost evropských firem. Delegaci ČR povede ministr J. Síkela.

Program neformální rady COMPET pro ochranu spotřebitele je rozdělen do dvou úseků. V rámci první debaty se zástupci budou věnovat tématu spravedlivého vnitřního trhu, kde belgické předsednictví představí systém pro poskytování informací o nákupu ojetých vozidel, bude se také debatovat o právu spotřebitele na dostupnost finančních služeb a o účinnosti evropského prosazování ochrany spotřebitele. Druhá debata bude na téma digitální transformace, konkrétně problematiky marketingu influencerů, udržitelného e-commerce a dopadu umělé inteligence na toto odvětví. Delegaci povede vrchní ředitel Ministerstva průmyslu a obchodu E. Muřický.

Jednání Rady FAC má na programu tři hlavní body: ruskou agresi vůči Ukrajině, Blízký východ a Súdán. K prvnímu bodu o ruské agresi se připojí také ministři obrany, aby společně diskutovali vojenskou asistenci Ukrajině, včetně například poskytování munice. Bod zahrne i další aspekty podpory Ukrajiny, bezpečnostní závazky EU, využití výnosů z imobilizovaných ruských aktiv nebo implementaci Akčního plánu ke globálním důsledkům agrese. Druhý bod týkající se Blízkého východu se bude věnovat primárně humanitární situaci v Gaze, celkové situaci na místě, regionální dimenzi i politickému procesu vedoucímu ke dvoustátnímu řešení konfliktu. V rámci diskuze o Súdánu při ročním výročí od zahájení konfliktu ministři zahraničí povedou diskuzi taktéž katastrofální humanitární situaci či například možných sankcích. Po skončení zasedání Rady proběhne fórum na vysoké úrovni mezi ministry EU a Rady pro spolupráci arabských zemí Zálivu (GCC). Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničních věcí J. Lipavský, k bodu agrese Ruska vůči Ukrajině se připojí náměstek ministryně obrany D. Blažkovec.

COREPER

  • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 29. dubna 2024 (příprava)
  • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 7. května 2024 (program jednání)
  • Směrnice o provádění zásady rovného zacházení (článek 19) (obecný přístup)
  • Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 13. a 14. května 2024 (program jednání)
  • Mimořádné zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. dubna 2024 (výměna názorů)
  • Rozhodnutí Rady a nařízení Rady o využití mimořádných příjmů z imobilizovaného ruského majetku na podporu Ukrajiny (výměna názorů)
  • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. dubna 2024 (příprava)
  • Zasedání Rady pro zahraniční věci (rozvoj) dne 7. května 2024 (pořad jednání)
  • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 12. dubna 2024 (následná opatření)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V týdnu od 15. do 19. dubna jsou naplánována zasedání výborů EP. Politické frakce připraví poslední plenární zasedání v tomto institucionálním cyklu, které proběhne ve Štrasburku od 22. dubna. 

Výběr bodů z programu parlamentních schůzí:

Hlasování o konsolidovaném postoji Rady k návrhu Komise, kterým se mění strategické plány SZP (SPR) a nařízení o finančním řízení a monitorování SZP.

Výměna názorů s předsedou vlády Černé Hory M. Spajičem.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise v tomto týdnu nezasedá.

VÝBORY PČR

V úterý 16. 4. zasedne Výbor pro záležitosti EU Senátu.

Program jednání VZEU Senátu:

Informace Ministerstva financí k přípravě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky a Konvergečního programu České republiky.

 

Autor: Úřad vlády ČR

 

Sdílet tento příspěvek