Vláda schválila Národní program reforem ČR 2024

Ve středu 24. dubna 2024 schválila vláda Národní program reforem (NPR) ČR 2024. Tento strategický dokument popisuje investice a reformy, které plánuje vláda realizovat v horizontu přibližně 12 měsíců. Letošní NPR byl v současné podobě předkládán naposledy. Od příštího bude nahrazen střednědobým fiskálně-strukturálním plánem. NPR připravil Odbor věcných politik EU, Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády v součinnosti s ministerstvy a se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, kteří měli možnost připravovaný NPR připomínkovat. Nad pracovní verzí NPR probíhala diskuze kulatého stolu, který zorganizoval Úřad vlády.

Reformy a veřejné investice NPR

Letošní NPR obsahuje popis podpory investic do digitalizace veřejné správy a podniků, zelené tranzice nebo zdravotnictví. Dále se zaměřuje na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, dostupného bydlení, výzkumu a vývoje a zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti.

Národní program reforem a evropský semestr

Všechny členské státy připravují své NPR každoročně v rámci cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Potřeba tohoto koordinovaného přístupu k hospodářským a sociálním politikám vyvstala v kontextu dopadů ekonomické krize po roce 2008. Do roku 2010 tak členské státy uplatňovaly svůj postup ke koordinaci hospodářských a sociálních politik nezávisle na sobě. V souvislosti s dopady této ekonomické krize pak v roce 2011 proběhl první cyklus evropského semestru. Příprava NPR, ke které dochází v prvních měsících každého roku, se tak stala součástí tohoto pravidelného cyklu.

Po schválení svých NPR je členské státy zasílají Evropské komisi (EK), která s jejich využitím připravuje analytické zprávy o jednotlivých státech (tzv. Country Report) a také navrhne Radě EU nová specifická doporučení pro členské státy (Country Specific Recommendations, CSRs). Zveřejnění CSRs pak představuje zakončení tohoto každoročního cyklu koordinace hospodářských a sociálních politik.

Letos byl NPR předkládán naposledy. Na základě reformy správy reformy ekonomických záležitostí EU (Economic Governance Review) budou členské státy EU vypracovávat střednědobé fiskálně- strukturální plány, ve kterých se zavážou ke svým fiskálním cílům a prioritním reformám na dobu minimálně 4 let. První plány budou členské státy předkládat EK na podzim roku 2024. Uvedená reforma správy hospodářských záležitostí je nejvýznamnější změnou od dob finanční krize po roce 2008.

Monitoring provádění Národního plánu obnovy

Vláda v roce 2023 aktualizovala Národní plán obnovy (NPO). Vzhledem k dopadům vysoké inflace a ruské agresi na Ukrajině došlo ke změnám u některých milníků a cílů a do NPO byly zařazeny nové milníky a cíle. Součástí aktualizovaného NPO je nově kapitola zaměřená na energetiku REPowerEU. Změny v NPO přinesou ČR dodatečně zhruba 32,7 mld. Kč nevratné finanční pomoci a zhruba 19,4  mld. Kč na půjčkách.

Na podzim 2023 ČR podala EK souhrnnou druhou a třetí žádost o platbu. Dne 2. dubna 2024 obdržela ČR z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) platbu ve výši 17,7 mld. Kč. V rámci souhrnné platby byly podpořeny oblasti čistá mobilita, zdravotnictví, lesnictví, vodní hospodářství, výzkum a digitalizace.

Autor: Jan Fiala, Úřad vlády ČR

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek