Zapojte se do tvorby politik EU prostřednictvím nové online platformy Evropské komise

Evropská komise nedávno spustila platformu pro účast občanů na tvorbě politik EU (Citizens‘ Engagement Platform), která je online prostorem pro všechny občany EU. Na platformě můžete sdílet své myšlenky, vyměňovat si názory a zapojovat se do debat o politikách a opatřeních EU v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Úvodními tématy, o kterých můžete na platformě diskutovat je otázka energetické účinnosti a potírání nenávisti ve společnosti. V oblasti energetické bezpečnosti můžete diskutovat například o tom, co můžeme udělat pro snížení výdajů za energie, jak můžeme zvýšit energetickou účinnost našich domácností či jak inteligentněji hospodařit s energiemi v zájmu ochrany naší planety.

V diskuzi o potírání nenávisti můžete sdílet své názory například na téma posílení vzájemné úcty ve společnosti a navrhovat způsoby, jak by Evropská komise mohla nenávistné verbální projevy a nenávistně motivované trestné činy potírat.

Online debata bude podkladem pro jednání panelových diskuzí evropských občanů, a umožní tak Evropanům podílet se na utváření politiky EU v této oblasti.

Jak se můžete zapojit?

Zúčastnit se můžete zasláním vlastního příspěvku nebo komentáře či vyjádřením podpory příspěvkům od jiných účastníků. Příspěvky můžete zasílat v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Platforma vyžaduje přihlášení přes účet u služby EU-Login, který si můžete založit zde.

Panelové diskuze evropských občanů

Hlavním cílem Evropské komise je větší zapojení občanů do jejích demokratických procesů a politik. V tomto duchu Komise zřídila evropské panelové diskuse občanů, které pořádá pravidelně s cílem vytvořit z nich běžnou součást demokratického života v EU.

Každá panelová diskuse občanů sdružuje 150 náhodně vybraných účastníků ze všech 27 členských států EU, kteří odrážejí rozmanitost Evropy a mladé generace. Z těchto diskusí vzejdou doporučení ohledně důležitých politik, které se týkají nás všech. Více o panelových diskuzích najdete zde.

Zdroj: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek