Shrnutí: 6 hlavních bodů plenárního zasedání Evropského parlamentu

Ve dnech 22. – 25. dubna ve Štrasburku proběhlo plenární zasedání Evropského parlamentu, během kterého se europoslanci věnovali zásadním tématům. Mezi hlavní výsledky jednání patřilo prodloužení liberalizace obchodu s Ukrajinou, právo na opravu, lepší řešení přeshraničních deliktů či harmonizace pravidel vnitřního trhu s podporou oběhové ekonomiky. V neposlední řadě se Parlament sešel k oslavám 20. výročí největšího rozšíření EU, které bude v následujícím týdnu oslavovat i Česká republika.

Hned v pondělí Parlament schválil prodloužení dočasných opatření pro liberalizaci obchodu s Ukrajinou a ochranu zemědělců v EU. Dovozy ukrajinských zemědělských produktů zůstanou bez cel a kvót až do 5. června 2025. V rámci posílených ochranných opatření na ochranu zemědělců v EU může Komise nově spustit záchrannou brzdu pro zvláště citlivé zemědělské produkty. Mezi tyto produkty patří drůbež, vejce, cukr, oves, kroupy, kukuřici a med. V rámci dohody o těchto nových pravidlech se Komise zavázala k jednáním o trvalé liberalizaci obchodu s Ukrajinou.

Parlament schválil novou směrnici, která posiluje právo spotřebitelů na opravu. Hlavním cílem je snížit množství odpadu, podpořit opravárenský sektor a motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit. Výrobci budou mít povinnost poskytovat opravy za přiměřenou cenu a dobu a informovat spotřebitele o jejich právech. Navíc se prodlouží zákonná záruka u opraveného zboží a spotřebitelé budou moci zapůjčit náhradní zařízení nebo se rozhodnout pro renovovaný kus. Rovněž bude zřízena evropská online platforma pro snadnější vyhledávání opraven a prodejců renovovaného zboží. Cílem je oživit opravárenský trh a snížit ceny oprav pro spotřebitele. Členské státy budou muset zavést opatření k propagaci cenově dostupných oprav, jako jsou poukázky, informační kampaně nebo podpora místních opravárenských komunit.

Po jednání Parlamentu dojde k posílení spolupráce členských států v případě přeshraničních dopravních deliktů. Nová pravidla mají zvýšit účinnost vyšetřování a trestání zahraničních řidičů za dopravní přestupky. Vnitrostátní orgány budou mít povinnost odpovídat na žádosti jiných zemí EU do dvou měsíců. Dále bude možné převzít výběr pokut za přestupky země EU, kde má pachatel bydliště. Rozšířený seznam přestupků zahrnuje například nebezpečné parkování či předjíždění. Časové lhůty na vydání oznámení o přestupku se upraví a soukromé subjekty nebudou smět pomáhat při vymáhání pokut. Komise zřídí internetový portál s informacemi o nových pravidlech a možnostech odvolání.

Ve středu dopoledne se poslanci, zástupci EU a členských států a mladí lidé v Evropském parlamentu sešli k připomenutí vstupu deseti zemí do EU v květnu 2004. Na slavnostním zasedání Parlamentu se zúčastnili významní političtí představitelé, včetně předsedkyně EP Roberty Metsoly a předsedkyně Komise Ursuly von der Leyen. Během ceremoniálu se diskutovalo o vlivu rozšíření EU na životy Evropanů a hosté odpovídali na otázky mladých lidí narozených kolem roku 2004. Česko zastupoval Pavel Telička, který zdůraznil snahu České republiky o pevné ukotvení v evropském prostoru a účast na rozvoji Evropy.

Pavel Telička, bývalý europoslanec, během oslav 20. výročí největšího rozšíření EU v Evropském parlamentu.

Nařízení, které harmonizuje pravidla vnitřního trhu a podporuje oběhovou ekonomiku, bylo schváleno vysokým počtem hlasů. Nová pravidla zahrnují snížení množství obalů a omezení některých druhů plastových obalů na jedno použití. Zakazují také používání „věčných chemikálií“ v obalech určených pro styk s potravinami. Nová pravidla také stanoví požadavky na recyklovatelnost obalů a zavedou systémy sběru a recyklace pro plastové a kovové nádoby na nápoje na jedno použití.

Parlament schválil nová opatření k zlepšení kvality ovzduší v EU s cílem dosáhnout nulového znečištění do roku 2050. Nová pravidla stanoví přísnější limity a cílové hodnoty pro rok 2030 pro několik znečišťujících látek s vážným dopadem na lidské zdraví. Osoby postižené znečištěním ovzduší budou mít možnost podat žalobu a požadovat odškodnění v případě nedodržování pravidel. Ve městech bude zřízeno více míst pro odběr vzorků a indexy kvality ovzduší budou srovnatelné a veřejně dostupné.

Zdroj: Evropský parlament

Sdílet tento příspěvek