Doporučení Národního konventu o EU: Evropská unie a nová strategická agenda

Národní konvent o Evropské unii vydal doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 15. března 2024 na téma “Evropská unie a nová strategická agenda: co přinesou eurovolby a jaké výzvy čekají novou Evropskou komisi ve světle aktivit té předchozí?” Diskuze se věnovala nejenom otázce voleb do evropského parlamentu, ale také výzvám, které čekají novou Evropskou komisi, jako evropská bezpečnost, posílení evropské energetiky, Zelená dohoda pro Evropu, digitalizace, regulace technologií a další. Odbornými garanty kulatého stolu byly Anglo-americká univerzita a Hospodářská komora ČR.

Z prezentovaných stanovisek a následné diskuze vyplynula tato doporučení:

  • Konkurenceschopnost – Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti s dalšími ekonomickými lídry, jako je USA a Čína, je důležité klást důraz na další prohlubování vnitřního trhu, snížení regulatorní a administrativní zátěže pro aktéry vnitřního trhu a podporu inovačního potenciálu ekonomiky ve spolupráci se zahraničními partnery.
  • Energetika – Pro českou ekonomiku má klíčový význam klást větší důraz na souvislost mezi energetikou a změnou klimatu a konkurenceschopností. Dále je nutné pokračovat v dosavadních krocích, které vedou ke snížení závislosti na ruské ropě a zemním plynu, včetně rozvoje jaderné energie a obnovitelných zdrojů.
  • Bezpečnost a obranyschopnost – Aktivně se angažovat v prosazování a přijetí jednotné strategie na úrovni Evropské unie týkající se investic do obranyschopnosti Unie, s cílem podporovat celoevropskou spolupráci a přispět tak i k rozvoji českých ozbrojených sil.
  • Rozšíření EU – V zájmu ČR je pokračovat v prosazování politiky rozšíření a podporovat reformní pokrok zemí západního Balkánu i Asociovaného tria. Výhody i náklady rozšíření je třeba jasně komunikovat jak směrem ke kandidátským zemím, tak k veřejnosti v členských státech EU.

Sdílet tento příspěvek