Evropská komise zahájila střednědobé hodnocení Nástroje pro technickou podporu

Evropská komise zahájila nezávislé střednědobé hodnocení k provádění Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI). Hodnocení nástroje TSI pro období let 2021 až 2023 souvisí s dosažením poloviny prováděcího období tohoto přímo řízeného programu EU. Jedná se o období silně ovlivněné potřebami provádění reforem nejen v souvislosti s dopady pandemie COVID-19, ale i války na Ukrajině či energetické krize. Ve všech těchto oblastech představoval nástroj TSI klíčovou složku reformního procesu EU.

Nástroj TSI je přímo řízeným programem EU, který se zaměřuje na podporu příprav, provádění či hodnocení strukturálních reforem členských států EU. V rámci každoročních výzev tak mají instituce veřejné správy (ministerstva a další ústřední orgány státní správy, kraje či města a obce) možnost předložit Evropské komisi své projektové žádosti za účelem získání podpory k provádění příslušných reforem.

Česká republika se aktivně zapojila do všech řádných i mimořádných výzev nástroje TSI podáním reformních projektů institucí veřejné správy. Za dobu existence nástroje TSI a jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP) podpořila Evropská komise již 76 českých reformních projektů podaných v rámci řádných výzev a 7 projektů v rámci mimořádných výzev. Značná část vybraných projektů pak přispívala k plnění Národního plánu obnovy či specifických doporučení pro jednotlivé členské státy EU (Country Specific Recommendations). Evropská komise dlouhodobě oceňuje vysokou kvalitu podávaných projektů za ČR.

Schválené reformní projekty ČR v rámci nástroje TSI a SRSP

V rámci období let 2021 až 2023 podpořila Evropská komise české reformní projekty v celé řadě oblastí. Jednalo se tak například o projekt Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru k posílení prevence lesních požárů v reakci na rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022, projekt Ministerstva průmyslu a obchodu zajišťující nezávislé střednědobé hodnocení plnění strategie na podporu malých a středních podniků či projekt Ministerstva práce a sociálních věcí na posílení národního systému ochrany dítěte. Předpokládaná výše získané podpory pro ČR v rámci řádných výzev nástroje TSI a SRSP pak přesahovala více než 21 milionů EUR. Další podporu pak ČR obdržela v rámci mimořádných výzev nástroje TSI.

Přehled schválených reformních projektů ČR v rámci TSI a SRSP podle jejich tematického zaměření

V souvislosti s dosažením tohoto střednědobého milníku v rámci provádění nástroje TSI aktuálně probíhají veřejné konzultace, do kterých je možné se zapojit prostřednictvím odkazu zde do 10. června 2024. Zapojení do těchto veřejných konzultací poskytne Evropské komisi nejen zpětnou vazbu k dosavadnímu provádění tohoto přímo řízeného programu EU, ale bude přínosné i pro přípravu budoucích výzev a zefektivnění tohoto nástroje v příštích letech.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR
Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek