Týdenní přehled dění v institucích EU 13. – 20. května 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 13. – 20. května 2024. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

První den se před jednáním Rady uskuteční pravidelná pracovní snídaně k EU dialogu s mládeží mezi zástupci tria, EK a Evropským fórem mládeže. O jejích výsledcích pak bude BE PRES informovat v rámci bodu různé. Formální jednání Rady začne částí mládež. Rada by měla schválit návrh závěrů Rady o evropských a mezinárodních programech týkajících se dětí, mládeže a práv dětí, návrh závěrů Rady o odkazu Evropského roku mládeže 2022, návrh závěrů Rady o inkluzivních společnostech pro mladé lidi a návrh usnesení Rady o politice práce s mládeží v posilující Evropě. Politická rozprava bude vedena na téma „Navázání na výsledky EU konference mládeže, která proběhla 2.–5. března v Gentu“. V rámci bodu Různé bude BE PRES, za účasti UA ministra mládeže a sportu Matviye Bidnyie, informovat o podpoře UA mládeže a na závěr budou představeny priority nadcházejícího HU PRES.

Odpolední část prvního dne jednání Rady bude věnovaná oblasti vzdělávání. Rada by měla schválit návrh doporučení Rady „Evropa v pohybu“ – příležitosti vzdělávací mobility pro všechny a přijmout návrh závěrů Rady o podpoře politiky a praxe ve vzdělávání a odborné přípravě podložené důkazy s cílem dosáhnout Evropského prostoru vzdělávání. Politická rozprava ministrů bude vedena na téma „Umělá inteligence ve vzdělávání a odborné přípravě: spojení technologických inovací s kvalitním vzděláváním pro všechny“. V rámci bodu Různé budou představeny priority nadcházejícího HU PRES. Druhý den Rady začne agendou kultury a audiovize. Rada by měla schválit návrh závěrů Rady o podpoře influencerů jako tvůrců online obsahu a návrh závěrů Rady o na datech založeném posílení rozvoje postavení publika kulturních a kreativních odvětví. Politická rozprava ministrů bude vedena na téma „Zajištění budoucnosti kulturních a kreativních sektorů ve věku umělé inteligence“. V rámci bodu Různé bude FR informovat o výběru Bourges jako Evropského hlavního města kultury 2029 a na závěr budou představeny priority nadcházejícího HU PRES. Odpolední část druhého bude věnována oblasti sportu, kde by Rada měla schválit návrh usnesení Rady k Pracovnímu plánu pro sport Evropské unie (1. července 2024 – 31. prosince 2027) a návrh závěrů Rady o příspěvku samostatně organizovaného sportu k podpoře aktivního a zdravého životního stylu v EU. Poltická rozprava bude vedena na téma „Role dobrovolníků v evropském sportu“. V rámci bodu Různé bude BE PRES, za účasti UA ministra mládeže a sportu Matviye Bidnyie, informovat o důsledcích ruské agrese na ukrajinský sportovní sektor a na závěr budou představeny priority nadcházejícího HU PRES.

Delegaci ČR povede ministr kultury M. Baxa, resp. náměstek ministra školství J. Miller.

Na programu Rady ECOFIN je návrh směrnice FASTER (Faster and Safer Tax Excess Relief), nový systém navržený EU za účelem zamezení dvojímu zdanění a zabránění zneužívání daňových předpisů v oblasti srážkové daně. Pro BE PRES se jedná o prioritní návrh, doufá v nalezení politické dohody. Dále ministři projednají legislativní balíček „DPH v digitálním věku” (ViDA); jedná se o druhý prioritní návrh BE PRES v daňové oblasti. Návrh se věnuje třem oblastem: digitálnímu vykazování transakcí (DRR), vč. elektronické fakturace; ekonomice platforem; jednotné registraci k DPH (SVR). Ministři budou jednat také o hospodářských a finančních důsledcích ruské agrese proti Ukrajině a schválí závěry o výzvách pro fiskální udržitelnost v důsledku stárnutí populace. Následně BE PRES a Komise představí výsledky zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 a výročních zasedání MMF, která se uskutečnila ve dnech 17. až 19. 4. Na závěr se očekává schválení závěrů o finanční gramotnosti a přijetí prováděcího rozhodnutí Rady v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (úpravy pro IT a ES). Nad rámec agendy Rady se bude 13. 5. konat makroekonomický dialog na politické úrovni (MEDPOL) a zasedání Euroskupiny v řádném i inkluzivním formátu. Dne 14. 5. se před samotným jednání Rady uskuteční hospodářský a finanční dialog mezi EU a zeměmi WB, TR, GE, MD a UA, který je pravidelným úkolem v rámci předvstupního procesu. Delegaci povede ministr financí Z. Stanjura.

COREPER

  • Nařízení o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES (mandát pro jednání s EP)
  • Rozhodnutí Rady o postoji EU k předložení návrhů na změnu příloh II a III Bernské úmluvy (pokyny pro další práci)
  • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) ve dnech 23. a 24. května 2024 (příprava)
  • Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část telekomunikace) dne 21. května 2024 (příprava)  Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 27. května 2024 (příprava)
  • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. května 2024 (příprava)
  • Ruská agrese proti Ukrajině (výměna názorů)
  • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 14. května 2024 (follow-up)

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 15. 5. v Bruselu.
Na programu kolegia figurují následující body:

  • Zdravotní unie – aktuální stav /M. Schinas/
  • Zpráva o bezpečnostní unii /M. Schinas/

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek