Studenti Gymnázia Holice zakončili sérii volebních workshopů

Eurocentrum Pardubice jako partner sítě Eurodesk uspořádalo dne 7. května 2024 poslední ze série workshopů Volím si Evropu! organizovaného u příležitosti konání Evropského týdne mládeže 2024 a blížících se voleb do Evropského parlamentu. Program zajistila koordinátorka Eurocentra Pardubice Lucie Boukalová. Akce byla uskutečněna ve spolupráci s Evropskou informační sítí pro mládež EURODESK.

Workshopy byly pořádány pro vyšší ročníky na různých středních školách v Pardubickém kraji. Do programu se zapojila například Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice, SOŠ a SOU obchodu a služeb SČMSD Polička, s.r.o., Labská SOŠ a SOU Pardubice či Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích. Díky tomuto programu tak bylo osloveno velké množství prvovoličů!

Náplní těchto programů bylo představení historie volebního práva, Evropského parlamentu jako instituce, jejího fungování a složení, jednotlivých volebních frakcí, způsobu volby v ČR a dalších zemích EU, včetně výsledků posledních voleb a volební účasti v ČR a Pardubickém kraji.

Druhá část programu byla zaměřena na tvorbu vlastní politické strany z pera zúčastněných studentů na velké papírové archy. Studenti tak byli rozděleni na čtyři skupiny zastupující proevropské, protievropské, spíše proevropské a spíše protievropské smýšlení. Úkolem bylo vymyslet název strany, volební heslo, program a logo. Dále bylo nutné si promyslet cílovou skupinu, téma a způsob vedení kampaně, motivační proslov pro případné voliče a způsob propagace dané strany.

Závěrem došlo k představení jednotlivých subjektů samotnými studenty a uskutečnění neoficiálních studentských voleb prostřednictvím online nástroje Mentimeter.

Zástupci škol tak měli možnost zvýšit vliv mladých lidí na tvorbu politik Evropské unie a oslovit především všechny prvovoliče.

Autor: Eurocentrum Pardubice
Foto: Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

Sdílet tento příspěvek