EU je lépe připravena na budoucí zdravotní krize, uvedla komise

Díky větší spolupráci v oblasti zdravotní bezpečnosti je Evropská unie lépe vybavena na to, aby mohla reagovat na budoucí zdravotní krize. Vyplývá to z prohlášení Evropské komise, která dnes hodnotila pokroky dosažené ve zdravotní politice EU za poslední roky. Součástí vytváření takzvané evropské zdravotní unie je i nová farmaceutická reforma. Díky ní by se měla zlepšit dostupnost kriticky důležitých léčiv.

„Za posledních pět let se způsob, jakým pracujeme a spolupracujeme v oblasti zdraví, zásadně změnil. Jednota a solidarita, které se objevily, když jsme čelili nejtěžší zdravotní krizi v moderní době, vedla k vytvoření silné evropské zdravotní unie,“ uvedla eurokomisařka odpovědná za zdraví Stella Kyriakidisová. Každý pilíř této unie má podle ní jediný účel: aby se středem pozornosti stali občané a pacienti, aby bylo chráněno jejich zdraví a změnily se jejich životy.

Vizi evropské zdravotní unie představila Evropská komise již v listopadu 2020. Jejím cílem je zajistit, aby byly členské státy lépe připraveny společně reagovat na budoucí zdravotní krize a zároveň podporovat moderní a inovativní zdravotní politiky pro všechny občany v celé Evropské unii. Eurokomisařka Kyriakidisová v této souvislosti dnes zmínila i citát frontmana kapely U2 Bona Voxe, který říká: „Místo, kde žijete, by nemělo určovat, zda budete žít, nebo zda zemřete.“

Lekce z pandemie covidu-19

Pandemie covidu-19 ukázala, jak je důležité, aby evropské země v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva koordinovaly jednotlivá opatření, a to jak během krize, tak v nekrizovém období, kdy je třeba se věnovat primárním onemocněním, investovat do zajištění odolných systémů zdravotní péče a školit zdravotníky, uvedla již dříve Evropská komise.

Podle Komise se za poslední roky podařilo dosáhnout výsledků v několika oblastech. Zaprvé komise zmínila přísnější opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti, aby bylo možné lépe reagovat na budoucí krize. Zadruhé vznikl takzvaný farmaceutický balíček, který EK předložila v dubnu 2023. Cílem nové směrnice a nového nařízení je zvýšit dostupnost léčivých přípravků a zároveň podpořit konkurenceschopnost a atraktivitu farmaceutického průmyslu v EU.

„Tato reforma se soustředí na potřeby občanů EU s cílem zajistit, aby měl každý přístup k lékům, které potřebuje, když je potřebuje, kdekoli žije a bez ohledu na onemocnění, kterým trpí,“ uvedla unijní exekutiva ve svém prohlášení. Reforma rovněž přináší řadu opatření, která mají zlepšit dostupnost kriticky důležitých léčiv a zajistit lepší řešení při jejich nedostatku.

Zdravotní unie se ale netýká jen reakce na zdravotní krize či dostupnosti léků, členské státy EU rovněž spolupracují na zlepšení prevence a léčby nemocí, jako je rakovina, včetně zajištění následné péče o pacienty. Důležitou oblastí, kterou unie podporuje, je i oblast psychického zdraví.

Zdroj: ČTK, Unsplash

Sdílet tento příspěvek