Členské státy schválily budoucí priority digitálních politik EU a kybernetické bezpečnosti

V úterý 21. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady ministrů odpovědných za oblast telekomunikací, které se věnovalo klíčovým prioritám evropské digitální agendy, budoucnosti digitálních politik EU a kybernetické bezpečnosti. Českou republiku na jednání zastupoval místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Sjednocení legislativy v oblasti digitální agendy

První z ministerských debat zasedání byla věnována tématu jednotné implementace a provádění nedávno přijatých právních předpisů v digitální a kybernetické oblasti. Zástupci členských států rovněž jednali o možných opatřeních k rozvoji spolupráce se soukromým sektorem v zájmu posílení evropské konkurenceschopnosti a bezpečnosti.

 „Nacházíme se v bodě obratu, kdy jednotné uplatňování přijatých legislativních pravidel bude klíčovou změnou pro život občanů a podniků EU. Je důležité, aby všichni společně spolupracovali na tom, aby legislativní akty byly implementovány důsledně a efektivně. Jen tak zajistíme správné fungování digitálního trhu EU a využívání všech výhod digitální transformace pro občany a podniky,“ uvedl Ivan Bartoš.

Budoucí priority digitální agendy
Rada následně schválila závěry k budoucnosti digitálních politik EU, které stanovují hlavní priority agendy a poslouží tak příští Evropské komisi jako důležitá vodítka pro následující legislativní období. Členské státy se chtějí zaměřit zejména na dodržování jednotných digitálních pravidel, jako je například Akt o umělé inteligenci, Akt o digitálních trzích nebo Akt o digitálních službách. Dále členské státy zdůraznily potřebu snižování administrativní zátěže pro podniky nebo snižování dopadů digitalizace na společnost, zejména na děti. Za klíčové oblasti označily špičkové technologie, bezpečnost a odolnost infrastruktury, rozvoj datových strategií a digitálních dovedností, či digitalizaci státní správy.

Kybernetická bezpečnost
Zástupci členských států rovněž schválili závěry o budoucnosti kybernetické bezpečnosti v EU, které zdůrazňují důležitost společného přístupu k řešení kybernetických hrozeb a rizik. Jejich cílem je harmonizace a řádná revize rámce pro certifikační systémy, posílení koordinace na evropské i globální úrovni, aktivní kybernetická ochrana a řešení nedostatku finančních prostředků.

Evropská digitální peněženka
Dánská delegace představila dokument, kterým vyzývá k efektivnímu užívání konceptu evropských peněženek digitální identity (EUDI), na jehož tvorbě spolupracovala společně s Českem a Polskem. Evropská digitální peněženka byla navržena jako pohodlný a bezpečný prostředek pro ukládání digitálních dokumentů k ověřování identity pro evropské občany a podniky. Dánsko následně vyzvalo Evropskou komisi, aby maximalizovala výhody a potenciál digitálních peněženek v praxi i napříč unijními právními předpisy.

Podpora digitálních dovedností pro inkluzivní digitální transformaci
Během neformálního oběda ministři diskutovali o podpoře digitálních dovedností pro inkluzivní digitální transformaci. Mezi hlavní témata patřilo zajištění dlouhodobé cenové dostupnosti internetu pro všechny občany v Unii, rozvoj digitálních dovedností či řešení nedostatku  žen v sektoru IT.

Zdroj: Rada EU, Digitální Česko

Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek