Komise plánuje ukončit řízení kvůli porušování právního státu v Polsku, obavy má nyní z cizího ovlivňování nadcházejících eurovoleb

V úterý 21. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC), které se věnovalo přípravám červnové Evropské rady, pravidelnému dialogu o právním státu, stavu právního státu v Polsku a mimo jiné i boji proti zahraničnímu vměšování před volbami do Evropského parlamentu. Českou republiku na jednání zastupoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Stav právního státu v Polsku a dalších státech
Na samotném začátku Rady ministři jednali v rámci každoročního dialogu o stavu právního státu ve vybraných státech, přičemž v květnu se zaměřili na situaci na Kypru, v Lotyšsku, Litvě a v Lucembursku. Následně v rámci postupu podle čl. 7 Smlouvy o EU Rada rovněž projednala situaci v oblasti právního státu v Polsku.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová informovala ministry o analýze, která posuzovala nedostatky v oblasti nezávislosti soudnictví, kvůli kterým bylo Polsko v minulosti kritizováno. Komise nyní dospěla k závěru, že v zemi již neexistuje zřejmé riziko závažného porušení hodnot právního státu. Česká republika snahu polské strany ocenila, bude však jednotlivé kroky polské vlády nadále sledovat.

Boj proti zahraničnímu vměšování do evropských voleb
Rada bez rozpravy schválila závěry o demokratické odolnosti a ochraně volebních procesů před všemi formami zahraničního vměšování. V textu závěrů je uveden přehled všech stávajících nástrojů a pomůcek na úrovni EU k ochraně volebních procesů před zahraničními zásahy. Česká republika je však v tomto kontextu aktivní a připojila se také k dalším relevantním iniciativám.

„Rád jsem se za Česko jako jeden z prvních ministrů připodepsal ke společnému prohlášení Francie, Německa Polska o odolnosti demokracie a ochraně volebních procesů před zahraničními zásahy,“ uvedl po jednání Rady ministr Dvořák. Vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu Rada rovněž vyzvala členské státy, aby intenzivně monitorovaly možné pokusy o vměšování.

Příprava červnové Evropské rady
Ministři zahájili přípravy nadcházejícího zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 27. a 28. června. Dle předběžného programu jednání se budou vedoucí představitelé zabývat tématem obrany a bezpečnosti, konkurenceschopnosti EU, vnějšími vztahy nebo situací na Ukrajině.

Zdroj: Rada EU, Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek