Evropská komise Česku schválila podporu za 3,2 miliardy eur na výrobu elektřiny

Evropská komise Česku schválila program státní podpory za 3,2 miliardy eur (75 miliard Kč) na podporu výroby elektřiny z nových a zmodernizovaných elektráren, které umožňují kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Komise to dnes oznámila v tiskovém sdělení. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) uvedlo, že peníze půjdou hlavně na modernizaci tuzemských tepláren. Opatření má přispět k realizaci českého Národního energeticko-klimatického plánu, Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a ke splnění unijního cíle v oblasti energetické účinnosti.

Česko už dříve informovalo Evropskou komisi o svém záměru podpořit výrobu elektřiny ve vysoce účinných kombinovaných elektrárnách. Program státní podpory by měl být v platnosti do 31. prosince 2025. Odhadovaný rozpočet programu je uvedených 3,2 miliardy eur.

Schválení státní podpory podle MPO výrazně pomůže při modernizaci české energetiky. „Zároveň to přispěje k našemu úsilí v podobě zajištění domácnostem a firmám dostatku dodávek elektřiny i tepla za dostupné ceny a ekologizaci energetiky,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Provozní podpora kombinované výroby elektřiny a tepla podle ministerstva umožní nahradit emisně náročné, především uhelné zdroje vysoce účinnými zařízeními, která budou produkovat elektřinu a zároveň dále využívat generované teplo. Očekává se, že do roku 2030 bude v těchto zařízeních výkon až kolem tří gigawattů.

„Předpokládáme, že tato vysoce účinná zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou provozována především v zimních měsících, kdy je vyšší poptávka po energiích a zároveň nižší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento provozní model bude přispívat k vyrovnávání sezonních výkyvů ve výrobě elektřiny,“ uvedl vrchní ředitel sekce energetiky MPO René Neděla. Dalším efektem státní podpory by podle něj mohlo být posílení ochoty bank financovat výstavbu těchto zařízení.

„Příjemci podpory mohou být provozovatelé nových nebo zmodernizovaných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v České republice, kteří splní definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny podle směrnice o energetické účinnosti,“ uvedla Evropská komise. Způsobilé jsou všechny technologie a projekty s výjimkou těch na pevná fosilní paliva, naftu a ropu. Očekává se, že tento režim podpory přinese ročně úspory přibližně 93 milionů tun CO2.

Zdroj: ČTK

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek