Delegace Evropské komise navštívila realizované projekty z Národního plánu obnovy, setkala se i s českými studenty

Ve dnech 15. až 17. května 2024 navštívila Českou republiku delegace Evropské komise v souvislosti s plněním Národního plánu obnovy. Delegaci vedla generální ředitelka task force pro oživení a odolnost Céline Gauer. Ta během své návštěvy zahájila v pořadí již druhou výroční konferenci k plnění Národního plánu obnovy. Ten dosáhl poloviny svého prováděcího období a finanční prostředky získané prostřednictvím něj podpořily již řadu českých reforem a investičních projektů.  

Generální ředitelka Céline Gauer se během návštěvy ČR setkala i ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. S nimi pak jednala nejen o podpoře konkurenceschopnosti či energetické politiky prostřednictvím reforem a investic Národního plánu obnovy (NPO) ale i o Nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Delegace EK zároveň měla možnost na místě shlédnout některé konkrétní projekty podpořené prostřednictvím NPO. Jedním z realizovaných projektů, které delegace navštívila, byl tzv. evropský digitální inovační hub – Brain4Industry v Dolních Břežanech. Zástupci Komise se rovněž setkali s univerzitními studenty v Kampusu Hybernská. S nimi debatovali nejen o RRF, ale i potřebných reformách v oblastech dopravy, energetiky či konkurenceschopnosti EU.

V rámci návštěvy delegace Komise proběhla technická jednání členů delegace se zástupci tzv. vlastníků komponent (ministerstev a dalších institucí coby gestorů odpovědných za plnění jednotlivých komponent NPO) k splněným i aktuálně realizovaným projektům. Vlastníci komponent tak měli možnost osobně projednat některé aspekty prováděných investic a reforem NPO v ČR.

ČR podala svůj NPO v roce 2021 a ještě téhož roku obdržela finanční prostředky z nástroje RRF v rámci 13% předfinancování. Na základě dvou žádostí o platbu po splnění příslušných milníků NPO pak obdržela ČR celkem již zhruba 2,7 mld. EUR. Česká republika aktuálně s Komisí projednává podání další žádosti o platbu. Veškeré reformy a investice v NPO pak musí být splněny do konce srpna 2026.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek