Ministři obrany jednali o podpoře Ukrajiny a obranné připravenosti EU

V úterý 28. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů obrany členských států EU. Jednání se zaměřilo na aktuální otázky související s unijní podporou Ukrajiny a posílení obranné připravenosti EU. Českou republiku na jednání zastupovala ministryně obrany Jana Černochová, která také podepsala memorandum o připojení Litvy k české muniční iniciativě.

Před oficiálním začátkem jednání Rady se unijní ministři obrany sešli na zasedání Řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA), na kterém v kontextu 20. výročí jejího založení schválili revizi dlouhodobých úkolů agentury, zejména na poli výzkumu či rozvoje vojenských schopností.

Ministři se rovněž dohodli na zvýšení počtu klíčových úkolů EDA ze tří na pět, přičemž zvláštní úkoly se týkají agregace poptávky směrem ke společnému zadávání veřejných zakázek a umožnění spolupráce v oblasti obranného výzkumu, technologií a inovací. Shoda také panovala na záměru posílení spolupráce agentury s NATO a dalšími partnery.

Hlavním tématem samotného jednání Rady byla podpora Ukrajiny. K ministerské diskuzi o vzájemné vojenské podpoře EU a NATO se prostřednictvím videokonference připojil ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov, přítomen byl také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Situace na bojišti je nyní kritická a naše pomoc může být významná,“ uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který doplnil, že EU by mohla na vojenskou pomoc Ukrajině vyhradit balíčky v celkové hodnotě až 6,6 miliardy eur. Dle ministryně Černochové musí být fungování Fondu pro Ukrajinu nastaveno flexibilně a efektivně dle aktuálních potřeb bránící se země. V rámci fondu by měly rovněž být využity mimořádné výnosy ze zmrazených ruských aktiv. Tyto příjmy vznikají pouze díky provádění unijních sankcí, nejsou součástí samotných aktiv a nepatří tak ruské centrální bance.

V této souvislosti byla zmíněna i česká muniční iniciativa, ke které se nově formálně připojila rovněž Litva. Její zástupci již dříve uvedli, že do české muniční iniciativy přispějí částkou 35 milionů eur.

Během pracovního oběda se ministři zaměřili na téma posílení obranné technologické a průmyslové základny EU a zlepšení přístupu k veřejnému a soukromému financování. „Vzhledem k naléhavosti jsem ráda, že toto téma zůstává vysoko na agendě EU,“ uvedla Černochová, která přivítala nedávné kroky Evropské investiční banky, která by měla nově obranný sektor více podporovat.

Financování bezpečnosti a obrany EU bude rovněž jedním z témat, o nichž bude na svém červnovém zasedání jednat Evropská rada.


Zdroj: Rada EU, MO ČR, ÚV ČR
Foto:

Sdílet tento příspěvek