Týdenní přehled dění v institucích EU 10. – 17. června 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 10. až 17. června 2024. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

EVROPSKÁ RADA

Neformální jednání členů Evropské rady dne 17. června v Bruselu

Dne 17. června proběhne v Bruselu neformální pracovní večeře hlav států a předsedů vlád členských států EU, jejímž hlavním cílem je zhodnotit výsledek voleb do Evropského parlamentu.

Vedoucí představitelé členských států EU povedou diskusi o důležitých personálních obsazeních, která ovlivní budoucí směřování unijní politiky. Jde zejména o jmenování nových předsedů či předsedkyň Evropské komise a Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rozhodnutí o těchto klíčových pozicích se však na tomto jednání neočekává. Delegaci povede předseda vlády P. Fiala.

RADA EU

Ve čtvrtek 13. 6. zahájí Radu pro spravedlnost a vnitřní věci ministři vnitra. Na programu jednání je bezpečnost se zaměřením na terorismus, extremismus, ale také dopady války na Ukrajině směrem k vnitřní bezpečnosti. V rámci bodu k Ukrajině Evropská komise předloží návrh na prodloužení dočasné ochrany o jeden rok. Na programu budou také závěry Rady o provádění plánu EU pro boj proti obchodování s drogami a organizované trestné činnosti a zpráva o pokroku k návrhu nařízení týkajícího se pohlavního zneužívání dětí. Ministři povedou diskuzi nad stavem Schengenu v rámci tzv. Schengenské rady, kde se zaměří na výměnu názorů na zprávu o stavu Schengenu za rok 2024 a přijmou Schengenskou deklaraci. Hlavním tématem migračního bodu bude implementace Paktu, v rámci kterého Evropská komise předloží společný implementační plán. Během ministerského oběda se bude diskutovat bezpečnost a krizový management. Delegaci povede ministr vnitra V. Rakušan.

V pátek 14. 6. proběhne jednání ministrů spravedlnosti. Diskuze se bude týkat návrhu směrnice harmonizující některé aspekty insolvenčního práva, návrhu směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti materiálům pohlavního zneužívání dětí, či provádění Istanbulské úmluvy na evropské úrovni. Tématem obědového jednání bude boj proti beztrestnosti v kontextu ruské útočné války proti Ukrajině za přítomnosti žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC). Delegaci ČR povede náměstek ministra spravedlnosti K. Dvořák.

Na program jednání Rady jsou tři obecné přístupy: ke směrnici o monitoringu půd, k rámcové směrnici o odpadech (potravinový odpad, textil) a ke směrnici o environmentálních tvrzeních. V nelegislativní části se předpokládá schválení závěrů ke střednědobému hodnocení 8. akčního programu pro životní prostředí a rovněž proběhnou dvě diskuze ke klimatu (ke sdělení o cíli 2040 a ke sdělení ke klimatickým rizikům). V části Různé se očekávají informace o stavu projednávání legislativních aktů, z proběhlých mezinárodních jednání a k programu nadcházejícího maďarského předsednictví. Delegaci ČR povede ministr P. Hladík.

COREPER

 • REPowerEU (zpráva o pokroku)
 • Jednání Rady zemědělství a rybolov dne 24. června 2024 (příprava)
 • Nařízení rady č. 2024/257 stanovující pro roky 2024, 2025 a 2026 rybolovná práva pro některé populace ryb (2. úprava) (příprava na schválení)
 •  Jednání Rady pro životní prostředí dne 17. června 2024 (příprava)
 •  Směrnice o prioritních látkách ve vodách (mandát pro vyjednání s Evropským parlamentem)
 • Balíček „Jedna látka, jedno hodnocení“ (mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem)
 • Jednání Rady zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 20. a 21. června 2024 (příprava)
 •  Jednání Rady dopravu, telekomunikace a energetiku (část doprava) dne 18. června 2024 (příprava)
 •  Začleňování politik v oblasti zdravotního postižení (výměna názorů)
 •  Nařízení o detergentech a povrchově aktivních látkách (mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem)
 •  Jednání Rady pro obecné záležitosti (soudržnost) dne 18. června (příprava)
 • Jednání Rady pro obecné záležitosti dne 25. června (příprava)
 • Ruská agrese proti Ukrajině (14. balíček sankcí) (příprava na schválení)
 • Přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskou republikou (schválení)
 •  Asistenční opatření v rámci evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil (příprava na schválení)
 •  Posílené partnerství pro bezpečnost hranic (pokyny pro další práci)

 •  Jednání Rady pro vnitřní věci a spravedlnost ve dnech 13. – 14. června (příprava)

 • Jednání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 21. června (příprava)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V kontextu proběhlých voleb do EP se v tomto týdnu započnou povolební vyjednávání o formaci frakcí Evropského parlamentu a ustanovování výborů.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 12. 6. v Bruselu. Na programu kolegia figuruje následující bod:

 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Společný implementační plán k Paktu o migraci a azylu (M. Schinas, Y. Johansson)

VÝBORY PČR

Ve středu 12. 6. se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu.

Na programu jednání výboru figurují následující body:

 •  Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu mimořádného jednání Evropské rady, které se koná dne 17. června 2024
 •  Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 27. – 28. června 2024
 •  Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2023
 •  Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2025 – 2027 a Konvergenční program České republiky (duben 2024)
 •  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro evropský diplom
 •  Návrh doporučení Rady o Evropském systému zajišťování kvality a uznávání ve vysokoškolském vzdělávání  Návrh doporučení Rady o atraktivní a udržitelné kariéře ve vysokoškolském vzdělávání
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k deváté zprávě o soudržnosti
 •  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řízení klimatických rizik – ochrana lidí a prosperity

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek