Petr Pospíšil představuje stáž NEPT v kabinetu Věry Jourové z první ruky

Jmenuji se Petr Pospíšil a v rámci programu NEPT jsem od března do července 2024 na pětiměsíční stáži v kabinetu místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové. Během stáže jsem se již vyzkoušel velmi různorodé úkoly, od přípravy podkladů pro mediální vystoupení a bilaterální jednání, přes tvorbu různých shrnutí a analytických materiálů až po zápisy z četných jednání, na která mám možnost doprovázet paní místopředsedkyni a členy jejího kabinetu.

Program profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) má za cíl rozšířit odborné znalosti a zkušenosti uchazeče ve vybraném sektoru Evropské komise, který si uchazeč volí vzhledem ke své vykonávané agendě.  Délku stáže si zvolí sám uchazeč, a to v rozsahu 3 až 5 měsíců. Česká republika má k dispozici každý rok 15 míst, které jsou rozloženy do 2 běhů (březnového a říjnového). Termíny aktuálně vyhlašovaných běhů naleznete tady.

Škála úkolů a témat, se kterými se v rámci stáže v kabinetu setkávám, je skutečně pestrá, což je dáno šíří portfolia Věry Jourové, které zahrnuje ochranu demokracie a voleb, boj proti dezinformacím a snahám o zahraniční vměšování, regulaci umělé inteligence či zajišťování svobody médií a ochrany novinářů. V současné době navíc Věra Jourová dočasně odpovídá i za agendu justice.

Činnost v kabinetu se podle mě od náplně stáže v generálních ředitelstvích Komise značně liší, protože agenda zde není příliš ustálená a periodicky se opakující, ale mnoho věcí se děje na ad hoc bázi – ať už jde o pracovní cesty, konference a jiné události či potkávání stále jiných osobností. V tom vidím – vedle kontaktu s nejvyšší politickou úrovní – největší přednost možnosti absolvovat stáž právě v kabinetu eurokomisařky.

Stáž v kabinetu je pravým opakem rutiny, každý den můžete očekávat trochu jiný úkol, čili musíte být přizpůsobiví a neustále „ve střehu“. Již jsem měl možnost doprovázet Věru Jourovou na uzavřená jednání např. i s prezidenty či ministry některých zemí, což mě zatím z celé stáže bavilo nejvíce. Státníky, s nimiž jsem se takto díky stáži potkal, jsem dosud znal jen z internetu a televize – a najednou jsem seděl naproti nim u jednacího stolu. Evropské politice se sice v Česku věnuji přes 7 let, ovšem možnost pracovat v hlavním sídle Evropské komise, v budově Berlaymont, mi ukázala zcela jinou a novou dimenzi, díky které EU skutečně vnímám z naprostého centra dění.

Jsem přesvědčen, že stáž v rámci programu NEPT pro mě bude neocenitelnou pracovní zkušeností a zároveň životním zážitkem. Tím je i samotný život v Bruselu – je to město mnoha různých tváří, které má spoustu krásných míst. Díky tomu, že třetina obyvatel Bruselu nejsou Belgičané, ale cizinci, je zde vnímané jako standard, že jste pracující „expat“ – a  místní lidé se k Vám chovají jako k vítanému hostu. Zároveň je zde početná komunita Čechů pracujících dlouhodobě pro instituce EU – doporučuji navštěvovat pravidelně akce pořádané například Stálým zastoupením ČR při EU nebo Českým centrem v Bruselu či Pražským domem.

Stáž trvá pouze 3-5 měsíců, tak doporučuji těchto akcí navštěvovat co nejvíc, abyste se s těmito lidmi, kteří často sdílejí podobnou životní a pracovní cestu, mohli seznámit a inspirovat se jejich příběhem. Doporučuji také nepodcenit výběr ubytování – nabídka je sice velká, ale totéž platí i o poptávce.

Ideální je vybrat si ubytování ve větším (i několikaměsíčním) předstihu, prostřednictvím některé z etablovaných platforem pro krátkodobé ubytování (např. Spotahome či Housing Anywhere) a pro jistotu si s majitelem domluvit i provedení videoprohlídky. Stipendium, které v rámci programu NEPT máte k dispozici, Vám zajišťuje dostatečný manévrovací prostor k tomu, abyste si našli vhodné ubytování a případně byli připraveni vyřešit situaci, kdybyste při výběru ubytování neměli šťastnou ruku.

Program NEPT bych rozhodně doporučil všem kolegům z řad úředníků a pracovníků českých ministerstev, kteří se zabývají agendou Evropské unie – umožní Vám rozšířit si obzory a poznat Evropskou unii, které se pracovně věnujete v Praze, zevnitř. Vyzkoušíte si práci v mezinárodním týmu. Seznámíte se z první ruky s tím, jak evropské instituce fungují, čehož budete moci využít po svém návratu na své „domovské“ ministerstvo či úřad. A v neposlední řadě si vytvoříte v Bruselu síť kontaktů a přátel. Díky tomu, že Vám domovský úřad po dobu vyslání stáže drží Vaše místo, na které se opět vrátíte, nic neztrácíte – a naopak získáváte vynikající zkušenost.

Autor: Petr Pospíšil, Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek